Biblioteksbladet hotas av nedläggning

29 apr 2019 • 3 min

Tre tunga motionärer vill lägga ner Svensk biblioteksförenings tidskrift Biblioteksbladet. Styrelsen vill ha den kvar. På föreningens årsmöte den 16 maj avgörs tidningens framtid.

Biblioteksbladet fyller 103 år i år.

Stäng ner Biblioteksbladet, och lägg de tre miljonerna på omvärldsbevakning, verksamhetsutveckling och sparande. Det föreslår stadsbibliotekarierna i Stockholm, Göteborg och Malmö i en motion som lagts fram till Svensk biblioteksförenings årsmöte den 16 maj.

Daniel Forsman. Foto: Oscar Mattsson.

Enligt Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm, handlar det om ansvarsfullare användning av föreningens medel. Föreningen har 368 miljoner i eget kapital, och förra årets resultat var minus 17,1 miljoner.

– Det är sant att föreningen har levt på sin avkastning. Men med en förväntad lågkonjunktur så måste man använda sitt kapital mer ansvarsfullt redan nu, hellre än att då ta till panikåtgärder, säger Daniel Forsman.

Förslaget kommer i en tid när kommunikatörerna blir fler och journalisterna färre. När Sida 2014 förvandlade Omvärlden från tryckt till nätbaserat magasin strök man uppgiften att “granska”, och nyligen bytte Lärarförbundet ut sin oberoende medlemstidning mot en PR-byrå.

Men enligt Daniel Forsman behöver “omvärldsbevakande arbete i digitala kanaler” inte betyda att kvaliteten försämras.

– När Biblioteksbladet hade sitt kansli här var det lätt för dess journalister och redaktör att dra nytta av den kompetens som fanns i huset. I dag köper man det som en tjänst från ett kommersiellt företag som inte har någon koppling till branschen.

Styrelsen menar att motionen bör avslås, bland annat med hänvisning till föreningens unikt goda ekonomi. Dessutom finns det, enligt ordförande Johanna Hansson, en poäng med en oberoende nyhetsredaktion.

Johanna Hansson. Foto: Stina Loman.

– Varför finns vi? För att stärka bibliotek. De bygger på fri, oberoende information. I analogi med det så tycker jag att det är helt fundamentalt med fri, oberoende journalistik. Jag förstår behovet av att kommunicera allt möjligt nära en organisation, det behöver vi också göra. Men en fri journalistik tillför någonting annat, som är oerhört värdefullt.

Enligt en enkät där 52 procent av svarande medlemmar läser alla, och 32 procent de flesta nummer av Biblioteksbladet. Enligt styrelsen tyder detta på att tidningen utgör en viktig medlemsförmån.

Men frågan kompliceras av att föreningen har både individuella och institutionella medlemmar.

Daniel Forsman berättar att föreningen tappat nästan ett hundratal institutionella medlemmar mellan 2008 och 2018, och en av motionens poänger är att en större del av det utväxlade kapitalet bör komma institutionerna till del för att göra medlemskap mer attraktivt för dem. Däremot tror han inte att förslaget går igenom.

– Det kommer nog att bli en livaktig och nödvändig diskussion om hur föreningen använder sina medel. Men styrelsens förslag om att utreda formerna för Biblioteksbladet är en rimlig väg framåt, utan att man gör en så drastisk handling.

Läs mer:

http://biblioteksbladet.test/redaktionellt/vill-ni-verkligen-lagga-ner-biblioteksbladet/

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min