Biblioteksbladet hotas av nedläggning

29 apr 2019 • 3 min

Tre tunga motionärer vill lägga ner Svensk biblioteksförenings tidskrift Biblioteksbladet. Styrelsen vill ha den kvar. På föreningens årsmöte den 16 maj avgörs tidningens framtid.

Biblioteksbladet fyller 103 år i år.

Stäng ner Biblioteksbladet, och lägg de tre miljonerna på omvärldsbevakning, verksamhetsutveckling och sparande. Det föreslår stadsbibliotekarierna i Stockholm, Göteborg och Malmö i en motion som lagts fram till Svensk biblioteksförenings årsmöte den 16 maj.

Daniel Forsman. Foto: Oscar Mattsson.

Enligt Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm, handlar det om ansvarsfullare användning av föreningens medel. Föreningen har 368 miljoner i eget kapital, och förra årets resultat var minus 17,1 miljoner.

– Det är sant att föreningen har levt på sin avkastning. Men med en förväntad lågkonjunktur så måste man använda sitt kapital mer ansvarsfullt redan nu, hellre än att då ta till panikåtgärder, säger Daniel Forsman.

Förslaget kommer i en tid när kommunikatörerna blir fler och journalisterna färre. När Sida 2014 förvandlade Omvärlden från tryckt till nätbaserat magasin strök man uppgiften att “granska”, och nyligen bytte Lärarförbundet ut sin oberoende medlemstidning mot en PR-byrå.

Men enligt Daniel Forsman behöver “omvärldsbevakande arbete i digitala kanaler” inte betyda att kvaliteten försämras.

– När Biblioteksbladet hade sitt kansli här var det lätt för dess journalister och redaktör att dra nytta av den kompetens som fanns i huset. I dag köper man det som en tjänst från ett kommersiellt företag som inte har någon koppling till branschen.

Styrelsen menar att motionen bör avslås, bland annat med hänvisning till föreningens unikt goda ekonomi. Dessutom finns det, enligt ordförande Johanna Hansson, en poäng med en oberoende nyhetsredaktion.

Johanna Hansson. Foto: Stina Loman.

– Varför finns vi? För att stärka bibliotek. De bygger på fri, oberoende information. I analogi med det så tycker jag att det är helt fundamentalt med fri, oberoende journalistik. Jag förstår behovet av att kommunicera allt möjligt nära en organisation, det behöver vi också göra. Men en fri journalistik tillför någonting annat, som är oerhört värdefullt.

Enligt en enkät där 52 procent av svarande medlemmar läser alla, och 32 procent de flesta nummer av Biblioteksbladet. Enligt styrelsen tyder detta på att tidningen utgör en viktig medlemsförmån.

Men frågan kompliceras av att föreningen har både individuella och institutionella medlemmar.

Daniel Forsman berättar att föreningen tappat nästan ett hundratal institutionella medlemmar mellan 2008 och 2018, och en av motionens poänger är att en större del av det utväxlade kapitalet bör komma institutionerna till del för att göra medlemskap mer attraktivt för dem. Däremot tror han inte att förslaget går igenom.

– Det kommer nog att bli en livaktig och nödvändig diskussion om hur föreningen använder sina medel. Men styrelsens förslag om att utreda formerna för Biblioteksbladet är en rimlig väg framåt, utan att man gör en så drastisk handling.

Läs mer:

http://biblioteksbladet.test/redaktionellt/vill-ni-verkligen-lagga-ner-biblioteksbladet/

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min