Succé för finsk tidskriftssatsning

12 aug 2013 • 2 min

Den finska försökstjänsten där biblioteken i Helsingforsområdet erbjuder sina låntagare tillgång till ett stort antal populära utländska e-tidskrifter blev ganska...

Den finska försökstjänsten där biblioteken i Helsingforsområdet erbjuder sina låntagare tillgång till ett stort antal populära utländska e-tidskrifter blev ganska genast en succé. Nu finns planer på att dels permanenta tjänsten, dels erbjuda den till fler bibliotek runt om i Finland.I förra numret av BBL kunde vi berätta om en finsk satsning på e-tidskrifter som Helsingfors bibliotek gör och där man erbjuder låntagarna nästan 200 utländska e-tidskrifter som t ex National Geographic, Science eller Cosmopolitian för digital läsning via tidningstjänsten Zinio. Tjänsten, ännu så länge begränsad till Helsingforsområdet och folkbiblioteken där, är tillgänglig via ett stort antal plattformar (läsplattor, mobiler etc) och tidningarna kan även läsas på datorer hemifrån och på bibliotekets datorer. Bibliotekens låntagare får via tjänsten ett urval utländska tidskrifter (cirka 200 titlar) till sitt förfogande. För att ladda ned tidningarna behövs ett bibliotekskort och en internet-förbindelse. Tidningarna kan laddas ned var som helst. De laddas ned permanent och bildar ett arkiv, som låntagaren fritt kan förfoga över.

I april i år lanserades tjänsten och ganska genast visade sig tjänsten vara en succé – ingen annan digital tjänst som biblioteken i huvudstadsregionen erbjuder, har vuxit så snabbt. Under perioden 1 april till sista juli i år hade, enligt Zinios användarstatistik, tjänsten 9153 användare och närmare 100 000 nedladdningar. Populärast är tidskrifterna The Economist, National Geographic och Newsweek. Varje användare laddar i snitt ned tre tidskrifter i månaden. Även utanför huvudstadsregionen har tjänsten väckt stort intresse och många vill nu bli låntagare på Helsingfors stadsbibliotek.

Tjänsten som är på försök fram till årets slut kostar Helsingfors stadsbibliotek omkring 20 000 euro (drygt 167 600 kronor) för en period om nio månader.

Men i ett nyhetsinslag i svenska Yle i början av augusti försäkrade Helsingfors biblioteksdirektör, Tuula Haavisto, att man på grund av tjänstens stora popularitet kommer att fortsätta med de utländska tidskrifterna även efter testperiodens slut. Hon kunde också avslöja att tjänsten sannolikt kommer att utvidgas till att omfatta fler bibliotek runt om i Finland. Som centralbibliotek för alla folkbiblioteken i Finland kan och ska Helsingfors stadsbibliotek sluta de avtal som krävs för hela Finland.

Hur dyrt det kommer att bli för de enskilda biblioteken är oklart, men det kan röra sig om allt från några hundra euro till några tusen euro per år. Tuula Haavisto menar ”att det i alla fall blir mycket prisvärt och svårt att säga nej till”.

1 kommentarer

  1. De utländska – främst engelskspråkiga – e-tidningarna har laddats ned mer än 102 000 gånger under de dryga tre månader som tjänsten har varit tillgänglig för kunderna. Varje användare laddar i medeltal ned tre tidningar i månaden.

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min