Succé för finsk tidskriftssatsning

12 aug 2013 • 2 min

Den finska försökstjänsten där biblioteken i Helsingforsområdet erbjuder sina låntagare tillgång till ett stort antal populära utländska e-tidskrifter blev ganska...

Den finska försökstjänsten där biblioteken i Helsingforsområdet erbjuder sina låntagare tillgång till ett stort antal populära utländska e-tidskrifter blev ganska genast en succé. Nu finns planer på att dels permanenta tjänsten, dels erbjuda den till fler bibliotek runt om i Finland.I förra numret av BBL kunde vi berätta om en finsk satsning på e-tidskrifter som Helsingfors bibliotek gör och där man erbjuder låntagarna nästan 200 utländska e-tidskrifter som t ex National Geographic, Science eller Cosmopolitian för digital läsning via tidningstjänsten Zinio. Tjänsten, ännu så länge begränsad till Helsingforsområdet och folkbiblioteken där, är tillgänglig via ett stort antal plattformar (läsplattor, mobiler etc) och tidningarna kan även läsas på datorer hemifrån och på bibliotekets datorer. Bibliotekens låntagare får via tjänsten ett urval utländska tidskrifter (cirka 200 titlar) till sitt förfogande. För att ladda ned tidningarna behövs ett bibliotekskort och en internet-förbindelse. Tidningarna kan laddas ned var som helst. De laddas ned permanent och bildar ett arkiv, som låntagaren fritt kan förfoga över.

I april i år lanserades tjänsten och ganska genast visade sig tjänsten vara en succé – ingen annan digital tjänst som biblioteken i huvudstadsregionen erbjuder, har vuxit så snabbt. Under perioden 1 april till sista juli i år hade, enligt Zinios användarstatistik, tjänsten 9153 användare och närmare 100 000 nedladdningar. Populärast är tidskrifterna The Economist, National Geographic och Newsweek. Varje användare laddar i snitt ned tre tidskrifter i månaden. Även utanför huvudstadsregionen har tjänsten väckt stort intresse och många vill nu bli låntagare på Helsingfors stadsbibliotek.

Tjänsten som är på försök fram till årets slut kostar Helsingfors stadsbibliotek omkring 20 000 euro (drygt 167 600 kronor) för en period om nio månader.

Men i ett nyhetsinslag i svenska Yle i början av augusti försäkrade Helsingfors biblioteksdirektör, Tuula Haavisto, att man på grund av tjänstens stora popularitet kommer att fortsätta med de utländska tidskrifterna även efter testperiodens slut. Hon kunde också avslöja att tjänsten sannolikt kommer att utvidgas till att omfatta fler bibliotek runt om i Finland. Som centralbibliotek för alla folkbiblioteken i Finland kan och ska Helsingfors stadsbibliotek sluta de avtal som krävs för hela Finland.

Hur dyrt det kommer att bli för de enskilda biblioteken är oklart, men det kan röra sig om allt från några hundra euro till några tusen euro per år. Tuula Haavisto menar ”att det i alla fall blir mycket prisvärt och svårt att säga nej till”.

1 kommentarer

  1. De utländska – främst engelskspråkiga – e-tidningarna har laddats ned mer än 102 000 gånger under de dryga tre månader som tjänsten har varit tillgänglig för kunderna. Varje användare laddar i medeltal ned tre tidningar i månaden.

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min