”Vi kan väl säga att vi lyckades till viss del”

23 jun 2021 • 2 min

Upphandlingen av tryckta böcker till kommunernas biblioteksverksamhet har ifrågasatts av BTJ – och nu stämmer Bokus in i kritiken. Kommunernas inköpsbolag Adda avvisar dock alla ifrågasättanden och hävdar att man åtminstone delvis lyckats skapa en dynamisk process.

BTJ:s vid Anette Grönroos har i två blogginlägg och en intervju med Biblioteksbladet riktat skarp kritik mot hur Adda (tidigare SKL Kommentus) genomfört upphandlingsprocessen för ramavtalet Litteratur 2020 som träder i kraft till hösten. Grönroos kritik går bland annat ut på att allt för stor vikt lagts vid lågt pris, att alla leverantörer förmodats göra samma investeringar i teknisk utrustning oavsett hur mycket de förväntas leverera samt att straffavgifter för förseningar kommer att drabba de aktörer som i stället för låga priser satsat på bredd och förmåga att hantera beställningar av böcker på andra språk från förlag över hela världen.

Bokus, som liksom BTJ avstått från att lägga anbud vid upphandlingen, delar Grönroos kritik, förklarar Bokusgruppens försäljningschef Johan Junehed i ett mejl till Biblioteksbladet.

”Det stämmer att vi valde att inte lämna in något anbud i denna upphandling och vi har fört fram våra åsikter om varför till upphandlingsansvarige. Vi har liknande synpunkter som de BTJ har framfört då kraven inte alltid är rimligt ställda och att vi såg en för stor risk i att lämna in anbud i förhållande till det möjliga värdet.”

Ingen representant för Adda har ställt upp på en muntlig intervju utan begärt att få skriftliga frågor. Upphandlaren Camilla Stiller skriver i ett mejl att bibliotek som bolaget har kontakt med är nöjda och får sina behov tillgodosedda på ett tillfredsställande sätt genom det avtal som i höst ersätts med det nya avtalet.

”Vi har genomfört en upphandling där vi både behåller det som redan fungerar i nuvarande ramavtal och har lagt till ett antal förbättringar för att ännu bättre möta de behov och önskemål vi fått till oss från verksamheterna, främst biblioteken.”

Hon skriver vidare:

”I upphandlingen är vi tydliga med hur allt ska gå till i praktiken och hur ansvarsfördelningen ser ut. Det är viktigt att den som använder ramavtalet ska kunna känna sig trygg med att villkoren är schyssta och att man får det man betalar för. Inom kategorin arbetar vi alltid för att våra ramavtal ska vara logiska och stödja beställarens arbetsprocess. Avropsmodellen för det här ramavtalet är skapad för att särskilt passa och underlätta för bibliotek och andra verksamheter som köper litteratur.”

Syftet med lagen om offentlig upphandling (LOU) är att optimera nyttjandet av offentliga medel genom att möjligheter till konkurrens utnyttjas. Adda har dock bara fått in ett enda anbud, från Adlibris, på leveranser av tryckta böcker med biblioteksutrustning. Utöver det har bolaget Langoon lagt anbud avseende leverans av litteratur utgiven utomlands, utan biblioteksutrustning.

Camilla Stiller anser dock inte att få anbudsgivare ska ses som ett misslyckande från Addas sida.

BTJ är inte ensamma om att ha avstått från att lämna anbud, men de är ensamma om att ha upplevt att det inte var möjligt att delta. För att undvika att monopol skapas är väl det rimliga att faktiskt vara med och konkurrera i de upphandlingar som görs, snarare än att frivilligt avstå, vilket BTJ gjort i två upphandlingar i rad.”

”Under och inför upphandlingen har vi haft mycket omfattande dialog med våra kunder och med leverantörer. Inför denna upphandling har vi utökat antalet anbudsområden – bland annat för att försöka få en bättre dynamik i deltagandet. Vi kan väl säga att vi lyckades till viss del med detta då en ny leverantör, Langoon, faktiskt har tilldelats ett anbudsområde, men vi hade hoppats på fler leverantörer. Det kräver förstås att leverantörerna väljer att vara med och konkurrera.”

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min