Bibliotekschefer: nya stöklagen utan betydelse

7 mar 2022 • 2 min

72 procent av landets bibliotekschefer anser att lagen som kommer att göra det möjligt att porta stökiga besökare inte kommer att ha betydelse.

”I sommar träder en lag i kraft som ger bibliotek möjlighet att porta stökiga besökare. Vilken betydelse kommer lagen att ha i ditt bibliotek?”

Så löd en frågan i en enkät från Biblioteksbladet som 184 av landets bibliotekschefer har svarat på.

Knappt sju procent anser att den nya lagen kommer att ha negativ betydelse samtidigt som drygt 21 procent ser positivt på lagen.

Övriga 72 procent menar att den av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson föreslagna lagen inte kommer att ha betydelse för deras bibliotek.

Enligt det nya förslaget ska ett tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek grundas på en bedömning av risken för brott och allvarliga trakasserier. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli.

Bibliotekschefernas svar kontrasterar en aning mot fackförbundet Diks rapport Bibliotek i kristid som presenterades i höstas. I den svarade en majoritet, 64 procent, att det bör vara möjligt att porta bråkiga individer.

Kristin Rosenberg, bibliotekschef i Simrishamn. Foto: privat

Kristin Rosenberg är bibliotekschef i Simrishamn och menar att den nya lagen ”är ett svar på ett problem”.

– Vad är det som hindrar att man har en lag som är möjlig att använda, som man i absolut yttersta nödfall så klart ska använda? Det är inte så att man måste använda en lag bara för att den finns. Det låter ju som om biblioteken ska börja porta folk i parti och minut, men det är en lång och svår process på vägen dit, säger Kristin Rosenberg.

Hon suckar över att diskussionen och debatten så snabbt blir polariserad. Hon poängterar att det inte handlar om personer som stökar utan om personer som förstör en verksamhet, som hon uttrycker det.

– Det står i bibliotekslagen att biblioteken ska vara tillgängliga för alla. Vad betyder det egentligen? Risken finns att stökiga personer tränger ut andra, till exempel barn. De är rädda för vuxna som beter sig hotfullt. Då går de barnen inte dit till slut, förklarar Kristin Rosenberg och ställer en fråga: Vem äger det offentliga rummet?

I Årjängs kommun är Ulla-Carin Stenberg bibliotekschef. Hon är skeptisk till den nya lagen. Hon konstaterar att just Årjängs bibliotek inte kommer att påverkas eftersom de för tillfället inte har några ordningsproblem, men hon menar att den föreslagna lagen strider mot bibliotekslagen.

I ett mejl skriver hon: ”I den står att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Om man är portad är man förbjuden att komma in.”

Hon lägger till att om de hade möjlighet att anlita extern personal och var tvungna att välja mellan väktare och annan personal så skulle hon hellre lägga resurser på fritidsledare, samhällsvägledare, socialarbetare och kanske socialantropologer.

Ulla-Carin Stenberg anser att det är en stor skillnad mellan att neka människor att komma in och att avvisa personer som stör. Som hon ser det är det inte möjligt för personalen att genomföra ett portningssystem, hur skulle ett sådant följas upp, undrar hon.

”Jag tror tyvärr att uttrycket sminka en gris stämmer bra på lagförslaget. Biblioteken kan inte fungera kompensatoriskt när övriga samhällsfunktioner försvinner.”

Fler bibliotekchefer kommentar till lagen

 • "Det är ändå positivt att vi kan porta stökiga besökare. Det kommer dock att ske ytterst sällan är min gissning."
 • "Om någon verkligen är våldsam så kan man ringa 112, men om den drogpåverkade bara dansar lite och sjunger för högt? Ska man då ringa 114 14, de svarar efter en halvtimme, man kopplas runt och sedan finns det ändå ingen polisbil i vår kommun just då."
 • "Det finns positiva och negativa sidor men i det stora hela har vi nog inte så många som det skulle bli aktuellt med."
 • "Vi hanterar stök efter tydliga rutiner, den nya lagen hjälper inte i det arbetet på våra relativt små enheter utan tillgång till extra resurser för avhysning."
 • "Svårt för bibliotekspersonalen att avvisa personer. Det bör vara en uppgift för polisen, men de finns tyvärr inte på orten."
 • "Biblioteket ska vara öppna för alla och bibliotekspersonalen ska inte vara ordningspolis."
 • "Vi har i dagsläget, eller för övrigt under många år, inga problem med stökiga besökare."
 • "Bra att vi ges möjlighet om det verkligen behövs. Vi har en individ som det kan bli aktuellt för. Vi tar vid behov hjälp av vaktbolaget som finns nära till hands."
 • "Det är bra att den finns men vi kommer knappast att använda den."
 • "Tror inte på den typen av åtgärder. Vem ska avgöra vem som ska portas? Hur, när, uppföljning? Behovet är större av ett närvarande lokalsamhälle där fler aktörer än biblioteket är öppet för alla."
 • "Det är sällan eller aldrig det har varit ett problem med stökiga besökare. Har i perioder haft problem med ungdomar men lagstiftningen är svår att efterleva. Med ungdomarna krävs andra insatser. Hur ska portning gå till?"
 • "Vi skulle inte använt oss av den om den var lag idag så jag tvivlar på att vi kommer göra det om den blir lag imorgon."
 • "Alla medel som finns tillgängliga för att skapa en trygg miljö är bra, just den här förändringen kommer att bli svår att använda i praktiken, men det är bra att möjligheten finns."
 • "Det har inte varit några allvarligare problem med stök eller hot, så ur den aspekten har lagen ingen större betydelse därför inget behov i nuläget, eller "vet inte". Dock anser jag att "allas rätt till bibliotek" också ska omfatta krav på "allas uppförande i det offentliga rummet", och om det inte kan upprätthållas genom tillrättavisande eller avvisande? Jag vill ta som exempel att om besökare inte följer regler för dator/Internetanvändning kan de avvisas tillfälligt el. bli avstängda en tid. Vad jag menar är att ingen vill eller kommer att använda hårdare metoder än vad som krävs, men vi har också skyldighet mot övriga användare och hur våra lokaler, utrustning, medier etc. används. Vad gäller föreslagna lagen antar jag att det ska till ganska mycket innan den tillämpas på bibliotek, då man inte ska överdriva förekomsten av stök och hot. Men återigen en jämförelse, om besökare på simhall trakasserar andra, bör de kunna avvisas och om upprepas portas. Och då gäller det att man kan hänvisa till något verkningsfullt eller åberopa kanske en lag?"
 • "Vi behöver här och nu åtgärder när stök uppstår."
 • "Det ska så mycket till innan en person kan portas, vi kommer att fortsätta ringa Securitas när det är stök ( vilket tack o lov händer väldigt sällan)."
 • "Egentligen är det positivt att det blir tydligt att trivselregler ska följas. Men de praktiska konsekvenserna av tillträdesförbudet är otydliga och kommer troligtvis att innebära ett merarbete för bibliotekspersonal och bibliotekschef och ökade kostnader för kommunerna. Vem ska se till att portade besökare inte återkommer? Ska bibliotekspersonalen agera som väktare?"
 • "Det kommer inte gå att vi ska agera dörrvakter. Dessutom strider det mot bibliotekslagen."
 • "Vi har inte haft några bekymmer med det och vill inte ha väktare vid dörren."
 • "Tycker att det känns väldigt tråkigt att denna lag införs. Jag har jobbat inom bibliotek sen 1998 och det har aldrig funnits behov av detta. Känns som ett politiskt/populistiskt slag i luften."
 • "Vem ska se till att portade personer inte kommer in i biblioteket, eller att dom går ut? Vad har vi för befogenheter när det uppstår? Kan bli mycket värre, stökmässigt..."
 • "Tror inte det kommer bli enkelt att porta människor trots lagändringen."

1 kommentarer

 1. Håller med det Kristin Rosenberg säger i artikeln. Biblioteket är självklart en plats för alla, men om enstaka personer skrämmer bort andra besökare – är det verkligen då en välkomnande plats för alla? De flesta är nog överens om att det ändå finns vissa beteenden som inte är okej i biblioteksmiljön. Det många inte verkar förstå är att förutsättningarna för att driva en bra verksamhet & ha en inbjudande miljö för alla ser väldigt olika ut från bibliotek till bibliotek. Jag har jobbat på flera olika bibliotek på olika orter, och problemen med ”stök” kan verkligen vara som natt & dag. Förhoppningsvis kommer inte särskilt många behöva ta stöd av denna nya lag. Men i vissa lägen är det en otrolig trygghet att veta att man har lagen på sin sida. T.ex när en kollega blev misshandlad av en besökare – flera andra besökare såg det som skedde och blev väldigt rädda när den våldsamme besökaren kom tillbaka till biblioteket nästa dag som om inget hade hänt. Vi hade inget lagstöd som kunde hjälpa oss att avvisa personen. Har flera andra exempel på hur personer skrämt andra besökare på liknande sätt. Med lagstöd att sätta stopp för skrämmande personer att ta över biblioteksrummet kan biblioteket bli en tryggare plats för många.

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min