Efter kaoset: Hopp om arbetsro efter chefsbyte på Gotland

10 jun 2021 • 2 min

Lugn och arbetsro. Det är hoppas både ledning och medarbetare på när två nya chefer hoppar in med kort varsel i den turbulenta organisationen på biblioteken på Gotland.

På tisdagen stod det klart att två bibliotekschefer på Gotland slutar med omedelbar verkan. Situationen har varit ansträngd en längre tid och en stor del av personalen har valt att säga upp sig eller begära tjänstledigt. Redan på fredag kommer två tillförordnade chefer att möta personalen och deras uppgift är att skapa lugn i organisationen.

– Uppdraget ligger kvar i grunden. Det viktiga är att se framåt och kroka arm och göra det tillsammans med personalen. Inga förändringsresor kan göras av ett fåtal, säger Angelica Andersson Fihn, kultur- och fritidschef på Gotland.

Personalen har vittnat om chefer som inte visar respekt för deras yrkeskunnande som bibliotekarier. Har det varit så?
– Jag har respekt för att vissa i personalen har uppfattat det så, medan andra har en annan uppfattning. Det som har brustit är kommunikationen mellan chefer och medarbetare, att skapa en förståelse för varför saker görs och varför de görs med den hastighet de görs.

Carina Norderäng, skyddsombud, har haft kontakt med flera i bibliotekspersonalen som känner lättnad efter beskedet och även hopp inför framtiden. De hoppas att få arbetsro när de nya cheferna kommer.

– Vi hoppas att de kan skapa lugn och åtminstone få oss på rätt köl tills nya chefer kommer som kan få oss att gå framåt igen.

Läs mer ›› Turbulent på biblioteken på Gotland

Under förra året valde ett tiotal biblioteksanställda att lämna sina jobb. Efter att ytterligare sex valde att lämna under våren kontaktades Carina Norderäng av lokala politiker.

– De frågade om vi ville träffa dem utan chefer och berätta om situationen. Vi sa ”ja tack”. Vi satt i ett möte i en timme, nio politiker och 16 medarbetare. De bad oss att vara konkreta och det kom fram personliga och starka berättelser.

Vad mötet har haft för betydelse för fortsättningen vet inte Carina Norderäng, men hon konstaterar att politikerna lyssnade.

– Jag tror att det kan ha spelat in. De hade inte förstått vidden av problemet. Vad det har betytt i praktiken vet jag inte, men de tog till sig vad vi sa.

De tillförordnade cheferna kommer, liksom de tidigare cheferna, inte heller från biblioteksvärlden, men Carina Norderäng har gott hopp om att de ska vara inlyssnande och trygga chefer.

– Jag ser fram emot det. Vi ska träffa dem redan på fredag i ett digitalt möte. Jag hoppas de kan ge oss ett bra intryck så att vi kan få lugn och ro. Det är en grannlaga uppgift att komma in med så kort varsel i en sådan turbulent miljö.

De första de ska göra när de börjar sina nya uppdrag är att träffa och lära känna personalen.

– Det finns en otrolig kraft i organisationen. Det gäller att få tillbaka glädjen, säger Angelica Andersson Fihn.

De tillförordnade cheferna ska enligt plan arbeta året ut under tiden ordinarie bibliotekschefer rekryteras.

Är det viktigt att de har erfarenhet från biblioteksvärlden?

– Jag tror inte det är avgörande, men jag tror att det är en fördel. Det avgörande är hur man väljer att gå in i uppdraget och hur man drar nytta av att jobba med dem som vet hur verksamheten bedrivs.

0 kommentarer

Senaste nytt

Politik

Ännu hopp om nationell strategi

Trots den politiska turbulensen den senaste veckan och ny kulturminister sista dagen i november finns förhoppningar om att en nationell biblioteksstrategi kan presenteras kring årsskiftet.

30 nov 2021 • < 1 min

Politik

Jeanette Gustafsdotter ny kulturminister

Flera nya ministrar presenterades på tisdagen. Jeanette Gustafsdotter blir ny kulturminister, Anna Ekström fortsätter som utbildningsminister, men får sällskap av tidigare rektorn Lina Axelsson Kihlblom.

30 nov 2021 • < 1 min

Politik

Vem blir ny kulturminister?

Onsdagens politiska turbulens är historisk, men biblioteken påverkas inte av att regeringens budget föll. Däremot väntar en ny kulturminister, sedan MP lämnade regeringen.

25 nov 2021 • 2 min

Internationellt

Smärtsamt för hotad 25-åring

Det är smärtsamt, säger Brewster Kahle, om den utdragna processen efter att hans 25-årsjubilerande digitala bibliotek stämdes av amerikanska förlagsjättar. Men det hindrar inte den legandariska grundaren av Internet archive att ha nya visioner: ”Vill skapa en global hjärna.”

23 nov 2021 • 6 min

Nyheter

Med ljuset på de unika samlingarna

Med en nyutkommen antologi vill Göteborgs universitetsbibliotek framhålla sina samlingar och personalens kompetens. ”Den kunskapen dokumenteras inte någonstans”, säger redaktören Karin Pettersson.

22 nov 2021 • 3 min