Nytt folkbibliotek på Stadsmuseum

21 maj 2013 • 2 min

Gamla stans bibliotek i Stockholm ska flyttas till Stockholms stadsmuseum vid Slussen och profileras mot Stockholmslitteratur. Kulturnämnden väntas fatta beslut...

Gamla stans bibliotek i Stockholm ska flyttas till Stockholms stadsmuseum vid Slussen och profileras mot Stockholmslitteratur. Kulturnämnden väntas fatta beslut i frågan vid sitt sammanträde idag.

Bakgrunden till förslaget är bland annat att Gamla stans bibliotek idag har en begränsad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning men byggnadens kulturhistoriska värde hindrar den nödvändiga ombyggnad som skulle krävas för god tillgänglighet. Därtill har biblioteket ett undanskymt läge bortom de centrala stråken. Därför föreslås biblioteket nu flyttas till Slussenområdet, där det profileras som ett bibliotek med fokus på Stockholmiana och Stockholms historia.

Flytten beräknas ske redan i augusti i år. Biblioteksverksamheten flyttar då provisoriskt in i en del av Faktarummet där man kommer att erbjuda ett litet utlåningsbart Stockholmsbestånd. Faktarummet är idag museets forskarsal där besökaren kan få information om Stockholm, stadens historia, byggnader och befolkning.

Då biblioteket delar informationsdisk med faktarumspersonalen och även har gemensam bemanning med faktarummet ser Stockholms stadsmuseum och Stockholms stadsbibliotek att man kan utöka öppettiderna vilket ger bättre service till medborgare som är intresserade av Stockholm.

Biblioteket kommer från och med hösten 2013 även erbjuda litterär programverksamhet i såväl i egen regi som i samarbete med personal från Stockholms stadsmuseum.

Lösningen är temporär – det framtida folkbiblioteket vid Slussen kommer att placeras ihop med Faktarummet i Stadsmuseets södra flygel och med direkt ingång från Ryssgården. Invigning är beräknad till hösten 2014.

Förslaget är att det framtida biblioteket placeras ihop med Faktarummet i södra flygeln med direkt ingång och maximal tillgänglighet från Ryssgården.

Genom den nya placeringen kan Stockholms stadsbibliotek erbjuda en utökad och förbättrad service då stockholmarna erbjuds möjligheten att återlämna och hämta reserverade böcker vid en av stadens viktigaste kommunikationsknutpunkter. Investeringskostnaden för biblioteksverksamhet i Stockholms stadsmuseum har beräknats till en engångskostnad av 1,5 miljoner, den totala kostnaden för genomförandet till 2,7 miljoner. 

Vid samma nämndmöte väntas man också ta beslut om flytt av Kista bibliotek – från Kista Torg till ett läge i Kista galleria. Gallerian är öppen varje dag – måndag till söndag – mellan tio på förmiddagen till klockan nio på kvällen. Bibliotekets öppettider ska vara desamma som gallerians.

Genom den föreslagna placeringen av biblioteket och de nya öppettiderna bedömer kulturförvaltningen att man kan fördubbla antalet biblioteksbesökare. Från dagens 250 000 till ca 500 000 per år. Kista Galleria har 19 miljoner besök per år, eller 60 000 per dag.

Den totala genomförandekostnaden väntas uppgå till 9,9 miljoner kronor, till det kommer 13,5 miljoner kronor i investeringsbidrag som tas ut som ett hyrestillägg under tio år till Kista galleria. Driftkostnaderna förväntas öka i det nya biblioteket – en ökning till drygt 4 miljoner kronor för 2014, och drygt 8 miljoner kronor för 2015. 

Invigningen är beräknad till augusti 2014.

2 kommentarer

  1. Renoveringen av Husby bibliotek är en del av kulturnämndens satsning på att renovera och modernisera flera av stadens stadsdelsbibliotek . I Stockholms stads strukturplan som antogs av kulturnämnden i mars 2012 pekades 14 bibliotek ut som är i behov av renovering eller modernisering. Under 2013 kommer Björkhagen, Aspudden, Brommaplan, Enskede, Gubbängen, Hagsätra, Sköndal, Telefonplan, Tensta och Årsta att moderniseras eller renoveras. För inte så längesedan öppnades biblioteket i Skärholmen efter en kortare renovering och strax före årsskiftet gjorde biblioteket i Fruängen detsamma. Kostnaden för 2013 uppgår till omkring 18 miljoner kronor.

  2. Även Kulturhuset får utökade öppettider nästa år. I verksamhetsplanen satsas 1,2 miljoner kronor på att, från och med 1 mars, utöka barn- och ungdomsverksamheternas, bibliotekens och utställningsverksamhetens ordinarie öppettider till veckans alla dagar. Kulturhuset kommer också under 2013 att vara öppet alla årets 365 dagar, inklusive julafton och nyår.

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min