Letar verktyg för att avslöja manipulativ information

3 nov 2020 • 2 min

Med hjälp av artificiell intelligens sprids dolda politiska budskap, så kallade hundvisslor, både enklare och snabbare. På Göteborgs universitet jobbar en grupp forskare med att hitta verktyg för att hitta hundvisslorna – och för gå till motattack.

Asad Sayeed, forskare i datalingvistik, leder forskningsprojektet om hundvisslor på Göteborgs universitet. Foto: Monica Havström

Hundvisslor är en form av dolda politiska budskap som väcker en viss reaktion hos en grupp i samhället, men inte hos den stora massan.

– Om du har ett ämne som är tabu eller oacceptabelt att prata om i ett samhälle, men som du ändå vill föra fram, kan du använda vissa ord som går fram till en grupp som uppskattar budskapet. Samtidigt undviker du kritik från övriga samhället som uppfattar något annat, säger Asad Sayeed, forskare i datalingvistik vid institutionen för filosofi, lingvistisk och vetenskapsteori, som leder forskargruppen.

Den som använder sig av hundvisslor vill alltså undvika en negativ reaktion från den stora delen av befolkningen. Ett klassiskt exempel kommer från amerikansk politik där man för cirka 50 år sedan talade om ”the inner city”. För den breda allmänheten lät det som att politikerna talade om att göra innerstäderna tryggare, men i grunden låg det faktum att vit medelklass hade lämnat innerstäderna och flyttat till förorten. Kvar i city blev fattigare icke-vita familjer.

– Då får ”cleaning up the inner city” en helt annan innebörd, säger Asad Sayeed.

– Meddelandet är precis tillräckligt tvetydigt för att det inte ska kunna kritiseras för vad det egentligen innebär.

På liknande sätt kallas det för hundvissla när Donald Trump talar om att rädda förorterna. Enligt vissa är det han egentligen säger – och som kan gå fram till de berörda – att han ska behålla de rika förorterna segregerade och inte skapa integration genom att exempelvis bygga hyresbostäder.

Hundvisslor har alltså använts länge, men med hjälp av AI kan de användas på bredare front. Omtalade storskaliga exempel är de ryska trollfabrikerna. Ett annat är företaget Cambridge Analytica, som använde data från Facebook för att skicka riktade budskap till olika grupper och därmed sades påverka både USA-valet och Brexit-omröstningen i Storbritannien.

Fakta Hundvisslor

Manipulativa budskap som sprids på sociala medier. De kan innehålla signalord som verkar neutrala, men som inom vissa grupper tolkas med en särskild betydelse, exempelvis i en politisk debatt. Vaccinmotståndare anses vara en tacksam målgrupp för hundvisslor. Där finns starka åsikter och engagerade människor. De dolda budskapen kan riktas till båda sidor i debatten, kanske helt enkelt för att skapa social splittring.

Även svenska exempel finns, men Asad Sayeed föredrar att avvakta med att gå in på dem i det här skedet av forskningen eftersom hans modersmål är engelska. Hundvisslor används också av politiska partier, även om omfattningen inte är känd.

– Jag skulle säga att de använder det mycket. Många politiska partier har konsulter, och nu har vi verktygen. Men mycket görs bakom stängda dörrar och vi vet inte exakt hur det ser ut.

Forskargruppen på Göteborgs universitet ska försöka hitta verktyg för att upptäcka hundvisslor och ta reda på i vilken utsträckning de används. Men också verktyg för att kunna avslöja och gå till motangrepp mot dem.

– Vi vill att allmänheten ska kunna genomskåda hundvisslor, säger Asad Sayeed.

Målet är att verktygen ska kunna bli tillgängliga för allmänheten. Exakt hur är ännu inte klart. Att biblioteken kan vara en del i arbetet är inte otänkbart, även om det inte finns några planer för det.

– Varför inte? Det vore intressant att ha kontakt med bibliotekssfären. Så här i början har jag inget konkret att erbjuda men jag är glad om de är medvetna om de här frågorna.

Fakta Forskningen om hundvisslor

I projektet undersöker forskare inom lingvistik, datalingvistik och statsvetenskap på vilket sätt artificiell intelligens används för att påverka opinionen. De ska undersöka hur AI förstärker effekterna när olika aktörer använder hundvisslor och försöka utveckla verktyg som kan identifiera och simulera dessa effekter. Projektet ingår i ett nationellt forskningsprogram, WASP-HS, som studerar hur AI och autonoma system påverkar vårt samhälle och våra beteenden. Totalt cirka 660 miljoner kronor har gått till arbetet som är initierat av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

1 kommentarer

  1. ”Ryska trollfabriker” är just en sådan hundvissla som många lärt sig att rulla runt och spela död till.

    Att de inte finns spelar inte någon roll – en lögn som upprepas tillräckligt blir sanning i media

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min