Meröppet gav mersmak

22 mar 2012 • 2 min

Ökade besök och positiv respons från både studenter och personal  gör att projektet Meröppet vid SLU:s bibliotek i Alnarp fortsätter....

Biblioteket SLU/Alnarp. Foto J Gonzales

Ökade besök och positiv respons från både studenter och personal  gör att projektet Meröppet vid SLU:s bibliotek i Alnarp fortsätter.

Konceptet meröppet sprider sig. Under 2010 prövade biblioteken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och Skara att ha meröppet, dvs ge tillgång till biblioteken under tider då lokalerna vanligtvis är obemannade. Hösten 2011 startade också SLU-biblioteket i Umeå Meröppet och våren 2012 har planeringen för ett införande i Ulltuna påbörjats.

Meröppet i Alnarp har inneburit att biblioteket, dess samlingar och tekniska hjälpmedel blivit tillgängliga via passerkort för studenter, forskare, lärare och annan SLU-personal måndag till söndag 7-23. Ordinarie öppethållande med bemanning är annars vardagar mellan 8-18 utom fredagar då man stänger kl 16.

I juni förra året gjordes en halvårsutvärdering och nu föreligger en helårsutvärdering där man undersökt antal besök, har genomfört en enkät med studenter och anställda på campus, frågat intressenter via mejl om deras intryck, haft ”klotterplank” i bibliotekslokalen för möjlighet till input samt haft diskussioner med  bibliotekspersonalen.

Meröppet infördes den 1 december 2010 och under 2011 ökande besöksantalet med 23 procent. Antalet besök uppgick till 91 331 jämfört med 70 507 år 2010.

Biblioteket utnyttjades flitigt under den meröppna tiden på vardagkvällar men kanske allra mest på helgerna. Främst använder man Meröppet till att sitta och plugga, läsa/återlämna böcker, utnyttjar den tekniska utrustningen (datorer, kopiatorer) samt för grupparbeten eller bara som hang-out.

Responsen från både studenter och personal på campus har till övervägande delen varit positiv. ”Största främjandet av mina studier någonsin”, ”Äntligen” var några av  kommentarerna på bibliotekets ”klotterplank”. ”De sätt som dagens studenter nyttjar biblioteket är en ’revolution’ med mina ögon sett”, menade en emeritus vid campus. En annan anställd vid campus menade att det i förlängningen ger ”SLU ett gott renommé som öppet och tillgängligt”.

Bland personalen är erfarenheterna av Meröpppet till övervägande delen positiv. Överlag tycker man att det har fungerat bättre än väntat och att det var ”skönt att slippa att köra ut folk när vi går hem”.

Utifrån den positiva bild som utvärderingen gett kommer man vid SLU-biblioteket i Alnarp fortsätta med Meröppet.

 Läs mer i BBL nr 4

 

 

1 kommentarer

  1. Jättekul att ni uppmärksammar detta! Vi är (som artikeln ovan visar) verkligen supernöjda med Meröppet. Det ger mer energi än det tar 🙂
    Är det någon som har frågor och funderingar får ni gärna höra av er!
    /Catharina

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min