Meröppet gav mersmak

22 mar 2012 • 2 min

Ökade besök och positiv respons från både studenter och personal  gör att projektet Meröppet vid SLU:s bibliotek i Alnarp fortsätter....

Biblioteket SLU/Alnarp. Foto J Gonzales

Ökade besök och positiv respons från både studenter och personal  gör att projektet Meröppet vid SLU:s bibliotek i Alnarp fortsätter.

Konceptet meröppet sprider sig. Under 2010 prövade biblioteken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och Skara att ha meröppet, dvs ge tillgång till biblioteken under tider då lokalerna vanligtvis är obemannade. Hösten 2011 startade också SLU-biblioteket i Umeå Meröppet och våren 2012 har planeringen för ett införande i Ulltuna påbörjats.

Meröppet i Alnarp har inneburit att biblioteket, dess samlingar och tekniska hjälpmedel blivit tillgängliga via passerkort för studenter, forskare, lärare och annan SLU-personal måndag till söndag 7-23. Ordinarie öppethållande med bemanning är annars vardagar mellan 8-18 utom fredagar då man stänger kl 16.

I juni förra året gjordes en halvårsutvärdering och nu föreligger en helårsutvärdering där man undersökt antal besök, har genomfört en enkät med studenter och anställda på campus, frågat intressenter via mejl om deras intryck, haft ”klotterplank” i bibliotekslokalen för möjlighet till input samt haft diskussioner med  bibliotekspersonalen.

Meröppet infördes den 1 december 2010 och under 2011 ökande besöksantalet med 23 procent. Antalet besök uppgick till 91 331 jämfört med 70 507 år 2010.

Biblioteket utnyttjades flitigt under den meröppna tiden på vardagkvällar men kanske allra mest på helgerna. Främst använder man Meröppet till att sitta och plugga, läsa/återlämna böcker, utnyttjar den tekniska utrustningen (datorer, kopiatorer) samt för grupparbeten eller bara som hang-out.

Responsen från både studenter och personal på campus har till övervägande delen varit positiv. ”Största främjandet av mina studier någonsin”, ”Äntligen” var några av  kommentarerna på bibliotekets ”klotterplank”. ”De sätt som dagens studenter nyttjar biblioteket är en ’revolution’ med mina ögon sett”, menade en emeritus vid campus. En annan anställd vid campus menade att det i förlängningen ger ”SLU ett gott renommé som öppet och tillgängligt”.

Bland personalen är erfarenheterna av Meröpppet till övervägande delen positiv. Överlag tycker man att det har fungerat bättre än väntat och att det var ”skönt att slippa att köra ut folk när vi går hem”.

Utifrån den positiva bild som utvärderingen gett kommer man vid SLU-biblioteket i Alnarp fortsätta med Meröppet.

 Läs mer i BBL nr 4

 

 

1 kommentarer

  1. Jättekul att ni uppmärksammar detta! Vi är (som artikeln ovan visar) verkligen supernöjda med Meröppet. Det ger mer energi än det tar 🙂
    Är det någon som har frågor och funderingar får ni gärna höra av er!
    /Catharina

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min