Meröppet gav mersmak

22 mar 2012 • 2 min

Ökade besök och positiv respons från både studenter och personal  gör att projektet Meröppet vid SLU:s bibliotek i Alnarp fortsätter....

Biblioteket SLU/Alnarp. Foto J Gonzales

Ökade besök och positiv respons från både studenter och personal  gör att projektet Meröppet vid SLU:s bibliotek i Alnarp fortsätter.

Konceptet meröppet sprider sig. Under 2010 prövade biblioteken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och Skara att ha meröppet, dvs ge tillgång till biblioteken under tider då lokalerna vanligtvis är obemannade. Hösten 2011 startade också SLU-biblioteket i Umeå Meröppet och våren 2012 har planeringen för ett införande i Ulltuna påbörjats.

Meröppet i Alnarp har inneburit att biblioteket, dess samlingar och tekniska hjälpmedel blivit tillgängliga via passerkort för studenter, forskare, lärare och annan SLU-personal måndag till söndag 7-23. Ordinarie öppethållande med bemanning är annars vardagar mellan 8-18 utom fredagar då man stänger kl 16.

I juni förra året gjordes en halvårsutvärdering och nu föreligger en helårsutvärdering där man undersökt antal besök, har genomfört en enkät med studenter och anställda på campus, frågat intressenter via mejl om deras intryck, haft ”klotterplank” i bibliotekslokalen för möjlighet till input samt haft diskussioner med  bibliotekspersonalen.

Meröppet infördes den 1 december 2010 och under 2011 ökande besöksantalet med 23 procent. Antalet besök uppgick till 91 331 jämfört med 70 507 år 2010.

Biblioteket utnyttjades flitigt under den meröppna tiden på vardagkvällar men kanske allra mest på helgerna. Främst använder man Meröppet till att sitta och plugga, läsa/återlämna böcker, utnyttjar den tekniska utrustningen (datorer, kopiatorer) samt för grupparbeten eller bara som hang-out.

Responsen från både studenter och personal på campus har till övervägande delen varit positiv. ”Största främjandet av mina studier någonsin”, ”Äntligen” var några av  kommentarerna på bibliotekets ”klotterplank”. ”De sätt som dagens studenter nyttjar biblioteket är en ’revolution’ med mina ögon sett”, menade en emeritus vid campus. En annan anställd vid campus menade att det i förlängningen ger ”SLU ett gott renommé som öppet och tillgängligt”.

Bland personalen är erfarenheterna av Meröpppet till övervägande delen positiv. Överlag tycker man att det har fungerat bättre än väntat och att det var ”skönt att slippa att köra ut folk när vi går hem”.

Utifrån den positiva bild som utvärderingen gett kommer man vid SLU-biblioteket i Alnarp fortsätta med Meröppet.

 Läs mer i BBL nr 4

 

 

1 kommentarer

  1. Jättekul att ni uppmärksammar detta! Vi är (som artikeln ovan visar) verkligen supernöjda med Meröppet. Det ger mer energi än det tar 🙂
    Är det någon som har frågor och funderingar får ni gärna höra av er!
    /Catharina

Kommentarer är avstängda.

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min