Efter kritiken: Så ska förtroendet för Ifla återskapas

2 jan 2023 • 2 min

Etiska riktlinjer, medarbetarundersökning och ny visselblåsarfunktion är några delar i arbetet som ska bygga upp det förtroende som Ifla förlorade under det turbulenta 2022. Parallellt påbörjas jakten på ny generalsekreterare.

Hur gick det egentligen till när Gerald Leitner fick sparken? Hur ser relationen ut mellan Ifla och SIGL (som hanterar de stora donationerna från Bill och Melinda Gates stiftelse)? Vilken arbetskultur råder på Iflas kansli i Haag? Och hur ser Iflas långsiktiga finanser ut?

Gerald Leitner fick lämna sitt jobb som generalsekreterare i mars 2022, efter att två rapporter hade visat att det fanns problem med ledarskapet. Foto: Cathy Loughran Photography.

Det är några av många frågor som har riktats till Iflas styrelse under det gångna året. Bakgrunden är att Gerald Leitner fick sparken från jobbet som generalsekreterare efter att två oberoende utredningar hade visat ”problem med ledarskapet utan hopp om snabb förändring”. De två utredningarna bekräftade dock inte de många anklagelser som har riktats mot den avgående generalsekreteraren om trakasserier och mobbning på kansliet, enligt styrelsen.

Frågetecken kring Iflas finanser har också lyfts fram, liksom bristen på transparens. Och i somras röstades en motion från Sveriges, Danmarks och Norges biblioteksföreningar om en gemensam värdegrund och ökad transparens igenom vid generalförsamlingens årsmöte.

För att möta kritiken och återskapa förtroendet för att på sikt säkra Iflas framtid har en plan arbetats fram. En av flera åtgärder är genomförandet av en ny medarbetarundersökning om arbetsmiljön på kansliet.

Dessutom ska förhållandet mellan Ifla och SIGL tydliggöras och etiska riktlinjer för styrelseledamöterna dras upp liksom interna riktlinjer för resor och inköp. Kommunikationen ska förbättras, både med medarbetare och medlemmar. När styrelsen sammanträdde i december presenterades också ett utkast till policy för visselblåsarfunktion.

Sedan förre generalsekreteraren tvingades lämna arbetet på Ifla redan i mars förra året har Helen Mandl varit tillförordnad på posten. Formellt lämnade dock Gerald Leitner inte sitt jobb förrän i slutet av 2022 efter en juridisk process som resulterade i en överenskommelse med styrelsen. Därmed börjar arbetet med att hitta en efterträdare först i januari. Styrelsen hoppas att en ny ordinarie generalsekreterare ska finnas på plats under första halvåret 2023, meddelar Iflas ordförande Barbara Lison.

Läs också ››
Detta har hänt – Ifla-härvan på två minuter

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min