Efter kritiken: Så ska förtroendet för Ifla återskapas

2 jan 2023 • 2 min

Etiska riktlinjer, medarbetarundersökning och ny visselblåsarfunktion är några delar i arbetet som ska bygga upp det förtroende som Ifla förlorade under det turbulenta 2022. Parallellt påbörjas jakten på ny generalsekreterare.

Hur gick det egentligen till när Gerald Leitner fick sparken? Hur ser relationen ut mellan Ifla och SIGL (som hanterar de stora donationerna från Bill och Melinda Gates stiftelse)? Vilken arbetskultur råder på Iflas kansli i Haag? Och hur ser Iflas långsiktiga finanser ut?

Gerald Leitner fick lämna sitt jobb som generalsekreterare i mars 2022, efter att två rapporter hade visat att det fanns problem med ledarskapet. Foto: Cathy Loughran Photography.

Det är några av många frågor som har riktats till Iflas styrelse under det gångna året. Bakgrunden är att Gerald Leitner fick sparken från jobbet som generalsekreterare efter att två oberoende utredningar hade visat ”problem med ledarskapet utan hopp om snabb förändring”. De två utredningarna bekräftade dock inte de många anklagelser som har riktats mot den avgående generalsekreteraren om trakasserier och mobbning på kansliet, enligt styrelsen.

Frågetecken kring Iflas finanser har också lyfts fram, liksom bristen på transparens. Och i somras röstades en motion från Sveriges, Danmarks och Norges biblioteksföreningar om en gemensam värdegrund och ökad transparens igenom vid generalförsamlingens årsmöte.

För att möta kritiken och återskapa förtroendet för att på sikt säkra Iflas framtid har en plan arbetats fram. En av flera åtgärder är genomförandet av en ny medarbetarundersökning om arbetsmiljön på kansliet.

Dessutom ska förhållandet mellan Ifla och SIGL tydliggöras och etiska riktlinjer för styrelseledamöterna dras upp liksom interna riktlinjer för resor och inköp. Kommunikationen ska förbättras, både med medarbetare och medlemmar. När styrelsen sammanträdde i december presenterades också ett utkast till policy för visselblåsarfunktion.

Sedan förre generalsekreteraren tvingades lämna arbetet på Ifla redan i mars förra året har Helen Mandl varit tillförordnad på posten. Formellt lämnade dock Gerald Leitner inte sitt jobb förrän i slutet av 2022 efter en juridisk process som resulterade i en överenskommelse med styrelsen. Därmed börjar arbetet med att hitta en efterträdare först i januari. Styrelsen hoppas att en ny ordinarie generalsekreterare ska finnas på plats under första halvåret 2023, meddelar Iflas ordförande Barbara Lison.

Läs också ››
Detta har hänt – Ifla-härvan på två minuter

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min