Illinois drar in finansiering för bibliotek som förbjuder böcker

1 nov 2023 • 3 min

De amerikanska staterna går olika vägar. Som en reaktion mot bokförbud i andra stater hotar Illinois med indragen finansiering för bibliotek som förbjuder böcker.

Många av de böcker som plockas bort från amerikanska bibliotek har regnbågstema. Men i Illinois riskerar bibliotek som förbjuder böcker att få indragen finansiering.

I Illinois börjar en ny lag gälla i januari nästa år. Den innebär att folk- och skolbibliotek i delstaten riskerar bli av med sin finansiering om de förbjuder böcker. Den nya lagen skrevs under i somras och en av de mest drivande har Alexi Giannoulias varit. Han är delstatsminister (secretary of state) i Illinois och har även titeln statsbibliotekarie. På sin hemsida förklarar demokraten Giannoulias att han har arbetat med lagstiftare för att säkerställa att ”våra erfarna bibliotekarier även i fortsättningen kan tillhandahålla material som berättar om historien, diskuterar olika ståndpunkter och uppmuntrar kritiskt tänkande.

Alexi Giannoulias, delstatsminister och statsbibliotekarie i Illinois. Foto: Creative Commons

Biblioteksbladet har tidigare skrivit om bland annat Pen Americas rapport Educational Intimidation: How ”Parental Right” Legislation Undermines the Freedom to Learn. Den undersökte ökningen av det Pen America anser vara lagförslag tänkta att påverka utbildningsväsendet genom indirekta mekanismer snarare än direkta påbud.

Det handlar om lagar som bland annat begränsar studenters tillgång till bibliotek eller om lagar som gör det lättare för enskilda föräldrar att få böcker bannlysta för alla studenter. När rapporten skrevs hade 45 procent av lagförslagen en anti-hbtqi-koppling.

Lagen i Illinois ses som en reaktion mot de allt vanligare försöken runt om i USA att bannlysa böcker. The American Library Association, Svensk biblioteksförenings motsvarighet i USA, har tidigare rapporterat att det 2022 gjordes 1 269 försök att på olika sätt censurera biblioteksböcker och annat material. 2021 gjordes det 729 försök att stoppa böcker.

Guvernören i Illinois, J.B. Pritzker, har bland annat riktat kritik mot andra guvernörer. Han menar att de, och då har han med största sannolikhet, riktat sig mot Floridas guvernör, republikanen Ron DeSantis, är skenheliga när de vill bannlysa böcker av hbtq-författare samtidigt som de kallar det för censur när media faktagranskar det de själva säger. J.B. Pritzker menar att det Illinois gör är att visa vad det innebär att stå upp för friheten.

Den nya lagen är tänkt att påverka folkbibliotek i Illinois att antingen skriva sin egen rättighetsförklaring eller anamma American Library Association’s biblioteksversion av bill of rights. Den slår fast att material inte ska förbjudas eller flyttas på grund av partiskt eller dogmatiskt ogillande.

Lagen som träder i kraft den 1 januari 2024 innebär att folk- och skolbibliotek i delstaten riskerar bli av med sin finansiering om de förbjuder böcker.

I Chicago har universitetsbiblioteket samlat böcker som förbjuds i andra stater på en särskild hylla. ”Det är värt att stå upp för friheten att läsa”, skriver Torsten Reimer, administrativ chef, på plattformen X, tidigare Twitter.

Även i New Jersey arbetas det nu för att få igenom en lag om ett förbud när det kommer till att bannlysa böcker.

2 kommentarer

  1. Håller med Magnus Johansson till fullo här. Vän av ordning måste också fråga sig om det indragna stödet även gäller de bibliotek i USA där bibliotekarierna själva rensar bort ”problematiska” böcker eller ersätter de gamla utgåvorna med nya som justerats av förlagens förhatliga ”sensitivity readers?”

    När jag jobbade på ett amerikanskt folkbibliotek för 20 år sedan var samtliga bibliotekarier — både liberaler och konservativa — enade i sin syn på s k ”utmanade” böcker. När jag talar med gamla kollegor idag säger de att den inställningen inte längre gäller. Utåt sett kämpar man som vanligt mot de utmaningar som kommer från högersidan, men bakom kulisserna gallrar man och formar utbudet för att främja den världssyn som den intersektionella vänstern förespråkar.

    Förr i tiden var ALA ett stöd för alla bibliotekarier i USA. Idag är organisationen helt genomsyrad av woke-ideologin, vilket även ett snabbt besök på deras hemsida visar — inte minst när det gäller de seminarier och utbildningar som anordnas för medlemmarna. Även jobbannonserna på sajten speglar detta med jämna mellanrum, där arbetsgivare ofta inleder annonser med att be om ursäkt för sin historiska ”vithet”, och påtalar ”erkännandet” av ursprungsfolkens tidigare närvaro på den mark biblioteken nu huserar. Vidare betonar man sin beslutsamhet när det gäller att ”unlearn” sina privilegier och sin ”white supremacy.”

    Jag tycker inte att några böcker ska censureras eller bannlysas från folkbibliotek. Däremot anser jag att böcker som tillhandahålls av skolbibliotek ska vara åldersmässigt relevanta och anpassade, vilket är kärnan i den debatt som rasar i USA just nu även om man försöker måla upp det som något annat.

  2. Så nu kan alltså inte biblioteken i Illinois förbjuda barnböcker som handlar om hur en grupp ondskefulla judar i hemlighet styr världen, eller? – Min poäng är alltså att ALLA har böcker de anser olämpliga för ett bibliotek, eller åtminstone för ett barnbibliotek, och att den här lagen mycket väl kan komma att få helt andra effekter än tänkt. Men om man på biblioteken nu blir bättre på att följa andemeningen i ALA:s ”library bill of rights”, och om delstaten även straffar bibliotek för att de vägrar köpa in t.ex. viss högerlitteratur eller böcker av författare vilka ifrågasätter den trendiga queerideologin, ja då tänker jag för min del att den kanske ändå är mer bra än dålig. (Amerikanska PEN har för övrigt också engagerat sig mot just detta med folk inom litteraturvärlden som ur ett vänsterperspektiv på olika sätt försöker undertrycka litteratur de ogillar, men det läser man av någon anledning aldrig om i Sverige…)

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min