Lämnar Iflas styrelsearbete i protest

29 mar 2023 • < 1 min

Halo Locher avstår från medverkan i Iflas styrelsearbete. Anledningen är förfarandet när organisationen ska rekrytera ny generalsekreterare. ”Inte förenligt med mitt samvete.”

Halo Locher lämnar i Iflas styrelse. Foto: Ifla

Halo Locher är ledamot i Iflas styrelse och även den som hoppade in en kort period i samband med att Gerald Leitner fick sparken för ett år sedan, innan Helen Mandl tog över som tillförordnad generalsekreterare. Nu upphör han med omedelbar verkan med att delta i styrelsens arbete. Anledningen är Iflas förfarande i rekryteringen av ny generalsekreterare. Han konstaterar att beslut som fattas av styrelsen är inte förenliga med hans samvete.

Halo Locher berättar att viss information som är avgörande i rekryteringen undanhålls delar av styrelsen.

– Trots att jag har begärt ansökningshandlingar och cv från de tre kandidater som finns kvar, har jag inte fått ta del av det, berättar han.

Han befarar att detta kan leda till att liknande misstag kan begås denna gång som när Gerald Leitner rekryterades. ”Jag kan inte ta ansvar för detta”, skriver han i ett uttalande.

Ett annat exempel han lyfter är styrelsens beslut att förhandla avgångsvederlag för Gerald Leitner på egen hand och inte låta domstolen besluta om detta, som Halo Locher hade begärt. Därmed ligger ansvaret på på Iflas styrelse i stället för på en oberoende domstol, konstaterar han.

Läs också ›› Rädsla. Sjukdom. Tystnad. Reportage från biblioteksfederationens huvudkontor i Haag.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min