Lämnar Iflas styrelsearbete i protest

29 mar 2023 • < 1 min

Halo Locher avstår från medverkan i Iflas styrelsearbete. Anledningen är förfarandet när organisationen ska rekrytera ny generalsekreterare. ”Inte förenligt med mitt samvete.”

Halo Locher lämnar i Iflas styrelse. Foto: Ifla

Halo Locher är ledamot i Iflas styrelse och även den som hoppade in en kort period i samband med att Gerald Leitner fick sparken för ett år sedan, innan Helen Mandl tog över som tillförordnad generalsekreterare. Nu upphör han med omedelbar verkan med att delta i styrelsens arbete. Anledningen är Iflas förfarande i rekryteringen av ny generalsekreterare. Han konstaterar att beslut som fattas av styrelsen är inte förenliga med hans samvete.

Halo Locher berättar att viss information som är avgörande i rekryteringen undanhålls delar av styrelsen.

– Trots att jag har begärt ansökningshandlingar och cv från de tre kandidater som finns kvar, har jag inte fått ta del av det, berättar han.

Han befarar att detta kan leda till att liknande misstag kan begås denna gång som när Gerald Leitner rekryterades. ”Jag kan inte ta ansvar för detta”, skriver han i ett uttalande.

Ett annat exempel han lyfter är styrelsens beslut att förhandla avgångsvederlag för Gerald Leitner på egen hand och inte låta domstolen besluta om detta, som Halo Locher hade begärt. Därmed ligger ansvaret på på Iflas styrelse i stället för på en oberoende domstol, konstaterar han.

Läs också ›› Rädsla. Sjukdom. Tystnad. Reportage från biblioteksfederationens huvudkontor i Haag.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min