USA: Kraftig ökning av försöken att censurera böcker

18 mar 2024 • < 1 min

Under 2023 intensifierades försöken att få bort böcker från amerikanska folkbibliotek och skolor. Antalet ifrågasatta boktitlar steg med 65 procent jämfört med föregående år.

En majoritet av de böcker som drog till sig vrede och ogillande hade gemensamt att de handlade om eller var skrivna av personer som var rasifierade eller hade hbtqi-koppling, konstaterar den amerikanska biblioteksföreningen, Ala.

Under 2023 var 4 240 boktitlar föremål för försök till censur, enligt den årliga sammanställningen från organisationens enhet för intellektuell frihet, Oif. Det innebär  en ökning med 65 procent jämfört med 2022, som i sin tur var ett år med betydligt fler försök till censur än 2021.

Utöver att de böcker som censorerna riktat in sig på har vissa teman gemensamt, konstaterar Ala tre huvudsakliga trender:

  • Påtryckningarna riktades mot folkbibliotek och skolor och den största ökningen gällde biblioteken där antalet försök att tränga undan böcker steg med 92 procent jämfört med 2022. Ökningen på skolbiblioteken uppgick till 11 procent.
  • Försöken till censur var organiserade av grupper eller enskilda individer som i allmänhet koncentrerade sig på en stor mängd titlar åt gången.
  • I 17 delstater noterades försök att censurera fler än 100 boktitlar: Colorado, Connecticut, Florida, Idaho, Illinois, Iowa, Kentucky, Maryland, Missouri, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Utah, Virginia och Wisconsin.

Den årliga listan med de tio mest utsatta böckerna kommer att offentliggöras måndagen den 8 april. Datumet sammanfaller med starten av USA:s nationella biblioteksvecka och har på Alas initiativ för andra året utlysts som en dag för rätten till läsning.

1 kommentarer

  1. Jag tror att biblioteken i framtiden kommer att försöka jobba mer mot att aktivt bli sociala forum och den hör frågan kommer att vara viktig. Dawit Isaak-biblioteket är jätteviktigt i det här sammanhanget och redan nu efterlyser jag en starkare uppslutning för det biblioteket och exempelvis vårt depåbibliotek som också bidrar till en viss bredd som vi kan trösta oss med när vi motiverar att vi inte köper in allt.

    Ibland så har vi en tendens att förfasa oss över vad som händer där borta i otäcka USA men det är antagligen en förvaring om framtiden.

    Det är viktigt att vi står upp för hbtq litteraturen när det ifrågasätts men även undersöka andra saker som skaver.

    Våld? Booktok böcker? Hur vi hanterar ”forskare” som Graham Hancock som måste få höras men samtidigt bör ha ”foliehatt på”-märkning på biblioteket.

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min