USA: Kraftig ökning av försöken att censurera böcker

18 mar 2024 • < 1 min

Under 2023 intensifierades försöken att få bort böcker från amerikanska folkbibliotek och skolor. Antalet ifrågasatta boktitlar steg med 65 procent jämfört med föregående år.

En majoritet av de böcker som drog till sig vrede och ogillande hade gemensamt att de handlade om eller var skrivna av personer som var rasifierade eller hade hbtqi-koppling, konstaterar den amerikanska biblioteksföreningen, Ala.

Under 2023 var 4 240 boktitlar föremål för försök till censur, enligt den årliga sammanställningen från organisationens enhet för intellektuell frihet, Oif. Det innebär  en ökning med 65 procent jämfört med 2022, som i sin tur var ett år med betydligt fler försök till censur än 2021.

Utöver att de böcker som censorerna riktat in sig på har vissa teman gemensamt, konstaterar Ala tre huvudsakliga trender:

  • Påtryckningarna riktades mot folkbibliotek och skolor och den största ökningen gällde biblioteken där antalet försök att tränga undan böcker steg med 92 procent jämfört med 2022. Ökningen på skolbiblioteken uppgick till 11 procent.
  • Försöken till censur var organiserade av grupper eller enskilda individer som i allmänhet koncentrerade sig på en stor mängd titlar åt gången.
  • I 17 delstater noterades försök att censurera fler än 100 boktitlar: Colorado, Connecticut, Florida, Idaho, Illinois, Iowa, Kentucky, Maryland, Missouri, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Utah, Virginia och Wisconsin.

Den årliga listan med de tio mest utsatta böckerna kommer att offentliggöras måndagen den 8 april. Datumet sammanfaller med starten av USA:s nationella biblioteksvecka och har på Alas initiativ för andra året utlysts som en dag för rätten till läsning.

1 kommentarer

  1. Jag tror att biblioteken i framtiden kommer att försöka jobba mer mot att aktivt bli sociala forum och den hör frågan kommer att vara viktig. Dawit Isaak-biblioteket är jätteviktigt i det här sammanhanget och redan nu efterlyser jag en starkare uppslutning för det biblioteket och exempelvis vårt depåbibliotek som också bidrar till en viss bredd som vi kan trösta oss med när vi motiverar att vi inte köper in allt.

    Ibland så har vi en tendens att förfasa oss över vad som händer där borta i otäcka USA men det är antagligen en förvaring om framtiden.

    Det är viktigt att vi står upp för hbtq litteraturen när det ifrågasätts men även undersöka andra saker som skaver.

    Våld? Booktok böcker? Hur vi hanterar ”forskare” som Graham Hancock som måste få höras men samtidigt bör ha ”foliehatt på”-märkning på biblioteket.

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min