Jokkmokks politiker: ”Bibliotekarier ska inte behöva ange”

12 dec 2023 • 3 min

Flera kommuner och regioner fattar beslut som trotsar anmälningsplikten, trots att det ännu inte finns ett färdigt lagförslag. Senast ut är kultur- och fritidsnämnden i Jokkmokk som säger nej till att bibliotekarier ska tvingas rapportera papperslösa.

Utredningen av offentliganställdas rapporteringsplikt av papperslösa ska vara färdig i september nästa år. Enligt direktivet ska utredaren föreslå en ordning där den som arbetar i offentlig verksamhet och stöter på en person som inte har rätt att vistas i landet är skyldig att rapportera detta till polisen eller Migrationsverket.

En sådan lag skulle gälla exempelvis lärare, socialsekreterare, sjuksköterskor och bibliotekarier, även om undantag i de fall den strider mot ”ömmande värden” också ska utredas.

Även om det alltså dröjer till ett eventuellt lagförslag har kultur- och fritidsnämnden i Jokkmokk redan nu beslutat att säga nej till att bibliotekarier i kommunen ska tvingas anmäla papperslösa. ”Om lagen blir verklighet kommer våra bibliotekarier förvandlas från informationsspecialister till informanter, vilket går emot bibliotekslagens intentioner om tillgänglighet för alla”, skriver nämnden i ett pressmeddelande.

Henrik Blind (MP), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– I ett allt hårdare samhällsklimat och i tider där människor behöver träffas mer än någonsin för att överbrygga fördomar är det viktigt att det finns platser som biblioteken där man kan mötas oavsett bakgrund. Det är viktigt för att hålla ihop samhället och skapa förståelse för varandra, säger Henrik Blind (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Jokkmokk.

– Det handlar också om vår bibliotekspersonals arbetsmiljö. De ska få vara informationsspecialister och inte tvingas ange besökare till myndigheter.

Sedan tidigare har kommunförbundet Norrbottens kommuner i en skrivelse till regeringen tagit avstånd från förslaget om anmälningsplikt för alla medarbetare i välfärden. ”Allmänhetens förtroende för medarbetare i välfärden är avgörande för att kommuner ska kunna uppfylla sitt välfärdsuppdrag… Norrbottens kommuner motsätter sig därför kraftigt förslaget om en angiverilag och menar att allt annat än undantag för samtliga yrkesgrupper i kommuner är oacceptabelt.”

Kultur- och fritidsnämnden i Jokkmokk ville trots detta göra en särskild markering för de anställda på biblioteken som faller inom nämndens ansvarsområde.

Beslutet fattades i full enighet i nämnden, även Moderaterna röstade för.

– Det var en fullt enig nämnd som ställde sig bakom detta och det känns väldigt bra i en sådan här fråga, säger Henrik Blind.

Vad innebär ert beslut i praktiken för bibliotekspersonalen?

– Om det blir en lag, vilket jag hoppas att det inte blir, ska vi ju följa den. Det här är mer ett ställningstagande som vi gör. Jag tror att det redan nu är viktigt att markera att vi inte gillar förslaget och utredningsdirektivet, säger Henrik Blind.

– För oss är det viktigt att biblioteket är en plats där alla ska känna sig välkomna och dit man ska kunna gå utan att vara rädd för att bli angiven. Vi hoppas att biblioteket alltid ska vara, som det har varit, en öppen plats för alla.

Isabel Bävermalm Sandling, kultur- och fritidschef i Jokkmokk. Foto: privat

För personalen är nämndens beslut bra, säger Isabel Bävermalm Sandling, kultur- och fritidschef i Jokkmokk.

– Rent arbetsmiljömässigt känns det helt fantastiskt att man har en nämnd som vågar ta ställning.

Bibliotekslagen som slår fast att biblioteken är för alla skulle krocka med en plikt för personalen att anmäla papperslösa, säger hon.

– Biblioteken står för demokrati, delaktighet och öppenhet och det går stick i stäv med det här förslaget. Bibliotekspersonalen är inte anställd för att vara kontrollanter. Som anställd på biblioteket ska man inte behöva fundera på vilket ben man ska stå på. Det ska inte råda någon tvekan.

Liknande beslut har fattats på fler håll. Region Gotland har i en skrivelse till regeringen meddelat att de ser med stor oro på om förslaget blir en lag. I november kom ytterligare en markering från regionstyrelsen på Gotland som konstaterar att om en lag om informationsplikt träder i kraft så ska den inte tillämpas. Även i Halland har regionstyrelsen meddelat att den är emot att sjukvårdspersonal ska behöva anmäla till polisen om papperslösa söker vård.

I Göteborg har kommunstyrelsen slagit fast att kommunens anställda inte förväntas lyda en lag om anmälningsplikt, om den införs.

I Jokkmokk finns också Samernas bibliotek och resursbiblioteket för samiska. Foto: Annika Clemens

1 kommentarer

  1. Intressant nog kan vi samtidigt med detta läsa om hur kommunstyrelsen i Staffanstorp utreds av åklagare för grovt tjänstefel efter att tidigare ha beslutat att Bosättningslagen (utplacering av kvotflyktingar) inte gäller där. De riskerar i teorin sex års fängelse för detta lagtrots, och blir det en fällande dom kommer rimligen även politikerna i Jokkmokk, i Göteborg och på Gotland att dras inför rätta. Att då inte agera mot dem skulle ju signalera att alla inte är lika inför lagen. (Fast om det är en tröst slipper de säkert samma hårda fördömande från Aftonbladets Oisin Cantwell som nu drabbar Staffanstorp-politikerna, även om de förtjänar det: ”Det här är ett uttalat lagtrots. Ett utslag av demokratiförakt. Någon jävla ordning får det det faktiskt vara i en nation.”)

Senaste nytt

Nyheter

Nytt råd ska rädda kulturarvet

Kungliga biblioteket får tillsammans med en rad andra myndigheter i uppdrag att bilda ett råd för att skydda kulturarvet. ”I en orolig värld blir bibliotekens och arkivens betydelse ännu mer central.”

1 mar 2024 • < 1 min

Krönika

Ingen kan väl vara emot öppen vetenskap?

Demokrati, kunskap och att forsknings­resultat ska göra största möjliga nytta. Det borde räcka som drivkrafter för att göra vetenskapen öppen till 2030, skriver Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Silvia Ernhagen.

1 mar 2024 • 2 min

Ledare

140 miljoner argument för öppen tillgång

De vetenskapliga förlagen tjänar obegripligt mycket pengar. Det drabbar alla, från allmänheten till forskare, när miljoner som kunde ha gått till forskning i stället blir vinst hos världens största kapitalförvaltare.

28 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min