SD: "Utred boklån endast till medborgare"

29 nov 2019 • 4 min

Den som inte är svensk medborgare ska kunna nekas tillgång till vissa tjänster på biblioteken, skriver Sverigedemokraterna i en riksdagsmotion. Efter uppmärksammade händelser runt biblioteken i Sölvesborg och Täby berättar SD:s Aron Emilsson på hur han ser på bibliotekens framtid.

Aron Emilsson (SD), riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson. Foto: Riksdagen

I en riksdagsmotion föreslår Sverigedemokraterna att personer som inte har svenskt medborgarskap ska kunna nekas boklån och andra bibliotekstjänster. Ingen ska stängas ute från biblioteket som rum, men vissa tjänster ska kunna förbehållas svenska medborgare.

– Det är delvis en principiell inställning. Om man ser biblioteken som en del av den skattefinansierade välfärden finns det en rimlighet att se vilka grupper som inte är med och solidariskt finansierar systemet och knyta vissa beställningar och utlåningar till medborgarskapet, säger Aron Emilsson, riksdagsledamot och partiets kulturpolitiska talesperson.

Medborgare i andra nordiska länder ska fortsatt kunna låna böcker, och troligen även turister. Men det är oklart vad som ska gälla för personer som har kommit till Sverige för att arbeta och de med uppehållstillstånd. Exakt hur det ska utformas bör utredas, föreslår partiet.

– Det rör inte turister och naturligtvis inte utländska studenter, och framför allt inte nordiska medborgare. Det här handlar om att vi i högre utsträckning vill se biblioteken som en del av det som är välfärd. Och en grundprincip är att allmän välfärd är skattefinansierad. Då ska vissa tjänster också vara knutna till medborgarskap och inte vara tillgängliga för alla som kan tänkas vilja ta del av dem.

Personer med uppehållstillstånd kan betala skatt och det finns medborgare som inte betalar skatt, varför vill ni knyta rätten till medborgarskapet?

– Vi har skrivit i generella termer. Vi vill se vilka tjänster och vilka tillfällen som kan bli aktuella. Vi vill tillsätta en utredning kring detta.

Självklart ska biblioteken ha HBTQ-hyllor

Frågan om litteratur på andra språk än svenska på biblioteken har ställts på sin spets i Sölvesborg senaste året. Nya Samstyret, lett av SD i samarbete M, KD och det lokala SoL-partiet, ville stryka formuleringar om bland annat litteratur på ”alla elevers modersmål” och samarbete med modersmålslärare i biblioteksplanen. De hade inte räknat med att det skulle ta så lång tid att driva igenom några ”redaktionella ändringar”, som kommunalrådet Louise Erixon (SD) kallar dem. Men två återremisser, ett avslag till följd av sen ankomst och en sparkad bibliotekschef senare är frågan fortfarande i luften. I december ska den reviderade biblioteksplanen upp i kommunfullmäktige för beslut igen.

DETTA HAR HÄNT: Tidslinje över turerna i Sölvesborg

Det är sorgligt, sade Sofia Lenninger när hon fick lämna posten som kultur- och bibliotekschef i Sölvesborg. Foto: Annika Clemens

Sofia Lenninger, bibliotekschefen som skulle skriva ändringarna på uppdrag av kommunalrådet upplevde att Sverigedemokraterna i Sölvesborg ville utmana bibliotekslagen. Hon berättade öppet om detta i Biblioteksbladet och hon tror själv att det var en del av anledningen till att hon blev utköpt av kommunen och fick sluta omgående. Men det framkommer i SD:s motion att partiet vill ändra bibliotekslagen i just den riktningen. Partiet föreslår att personer med annat modersmål än svenska inte längre ska vara en prioriterad grupp för biblioteken, som i dag. Däremot ska personer som talar något av minoritetsspråken och personer med funktionsnedsättning fortsatt prioriteras, enligt partiets riksdagsmotion.

Läs mer Reportage från Sölvesborg – besökarnas åsikter om ändringarna i biblioteksplanen

Då ska vissa tjänster också vara knutna till medborgarskap och inte vara tillgängliga för alla

I Alliansstyrda Täby kommun utanför Stockholm sitter Sverigedemokraterna i opposition. Där ville Steven Jörsäter (SD), ledamot i kultur- och fritidsnämnden, stoppa ett program där författaren Moa-Lina Olbers Croall skulle tala om normkritik och livet som transperson utifrån sina böcker. Normkritik, menade Steven Jörsäter, är en politisk fråga. Att ”…ifrågasätta den självklara relationen mellan man och kvinna och våra könsidentiteter uppfattar vi som destruktivt”, skrev han till bibliotekschefen.

Men här har partiet centralt en annan åsikt. Politiker ska inte gå in och recensera eller styra över program, säger Aron Emilsson. Han tar avstånd från hela Täby-incidenten och tycker att det var ett övertramp. Både att lägga sig i tjänstemannautövningen och att recensera programutbud. Frågan om HBTQ på bibliotek tycker han inte heller är kontroversiell.

– Självklart ska biblioteken ha HBTQ-hyllor precis som det finns hyllor om andra saker, säger han.

Maria Carlén och Tamara Laketic, bibliotekarier i Täby, tyckte att det kändes oroande att en politiker ville stoppa en programpunkt på bibliotektet. Foto: Annika Clemens

Viktigt för framtidens bibliotek är tystnaden, betonar Sverigedemokraterna i sin motion.

– För mig är det viktigt att framtidens bibliotek fortsätter att vara en av få tysta miljöer som präglas av studiero och utbud av information. Det ska vara en samlingsplats för fler att få kunskap och vägledning i källkritik i nya och gamla databaser.

SD vill att regeringen ska ge kommunerna i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att biblioteken ska kunna tryggas, berättar Aron Emilsson.

– Det ska vara en trygg och rogivande plats och samtidigt som det ska vara ett så öppet rum som möjligt fortsättningsvis. Det gäller att hitta den balansen. Något måste göras i samverkan mellan stat och kommun.

16 kommentarer

 1. Kul att se vilka fördomar om SD det finns här! Jag vet inte dock vad dessa fördomar bygger på. Men jag kan också ha fördomar, att S är ett nazistiskt parti… Ingen lögn alls.
  Det handlar bara om historia.

  Eftersom SD inte verkar vara det mest omtyckta partiet här så blir slutsatserna där efter.
  Om man hade valt att läsa och även lyssna till vad de säger allmänt så förstår man snabbt att det passar in i resten av deras politik. Att mycket utav välfärden bara skall finnas för de som är medborgare. Bidrag är en viktig detalj. Eftersom biblioteken kostar skattebetalarna pengar så är det inte så konstigt att även dessa blir öppna framförallt för medborgare. Allt detta torde locka fler att bli svenska medborgare.
  Om man blir svensk medborgare så får du rätt till samhällets alla förmåner. De som inte vill anstränga sig för att bli svenska medborgare kanske inte heller är intresserade av Sverige. Men med den tankebanan som då SD har så faller sig inte de tankar som presenteras i motionen speciellt konstiga. Att ställa krav på människor för att de ska få saker kan inte vara fel. Att förändra kraven på biblioteken är inte fel. Om man måste bli svenskmedborgare för att få ta del av de bidrag och andra förmåner som finns. Varför ska då biblioteken hamna utanför? Det kommer vara öppna för alla, men alla kommer inte få låna böcker.

 2. Motionens nr vore väl en bra referens att lägga in här. Kanske har gjort eller ser jag dåligt

 3. Jag ser ingen länk till källan där SD officiellt uttalat sig i frågan. Biblioteks bladet måste väl har läst informationen på in officiell SD-länk om det inte är andrahandsinformation, var är länken ?

 4. Ingenting är gratis, inte ens bibliotekets lokaler, inventarier, böcker och personal. Att knyta välfärdstjänster i högre utsträckning till skatteförmåga verkar sunt. Köpa böcker till de som inte bidrar till välfärdssystemet kan privatpersoner göra ideellt.

 5. Hur kan nån komma med ett sånt befängt förslag med tanke på vår Diskrimineringslagstiftning, allas rätt till skolgång och utbildning, kommunernas service till medborgarna, osv.
  Detta förslag visar tydligt SDs inskränkthet.

 6. Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Om du själv vill bli inkluderad så måste även du inkludera andra. Att exkludera och bygga murar för att slippa utmana sin trångsynthet och rädsla för det okända skapar bara en imaginär trygghet. Verklig trygghet kommer när vi känner oss själva på djupet. Då förstår vi också att mötet med andra människor och kulturer berikar våra liv och får oss att utvecklas. Ett sådant samhälle vill jag se!

  1. Jag vet inte riktigt varför man ska diskutera hur mycket skatt folk tjänar.
   Om vi tittar på de med uppehållstillstånd så lever väldigt många på bidrag. Dessa bidrar
   inte till samhället, mer än att de är människor med en historia att berätta. Det hela handlar inte om biblioteket, utan hela sociala skyddsnätet. Sen finns det naturligtvis medborgare som inte bidrar till samhället mer än som kostnad och som inte vill bidra.
   Då kanske man ska kunna förlora sitt medborgarskap?
   För SD handlar det om att man inte bara ska kunna komma hit och därefter leva på bidrag. åtnjuta alla fördelar utan att ha bidragit. Det finns många som kommer hit och verkligen vill bidra till samhället. Det finns båda typerna som kommer hit. Det finns svenskar som bor här och absolut inte vill göra rätt för sig. Men att man nämner medborgarskap är troligtvis för att det är enkelt.

  2. Tja… tänk vad vackert allt låter. Men det fungerar naturligtvis inte i praktiken.
   Låser du dörren när du går hemifrån? Då bidrar du själv till ett samhälle med murar.
   Murarna är där för att vi inte ska få in brottslingar t.ex

 7. ”SD tycker väl att alla ska lära sig svenska”

  Det är det de inte vill. Det kan framstå som absurt, men det är helt logiskt sett ur SDs synvinkel. Ju färre personer som lär sig svenska, desto fler får problem att klara kraven för medborgarskap. Men var så säker, om det här blossar upp till en stor debatt då backar de ganska snart. De vill ju helst inte bli förknippade med sitt eget partis ideologiska kärna. Och Jimmie Åkesson kommer som vanligt inte ha vetat något alls.

 8. Hur gör vi alla SDare (och övriga medborgare) ute i landet vars skattemässiga bidrag till samhället är lågt? Kanske inga boknötare men om det vill borde de väl ändå få låna en bok?

  1. Jag vet inte riktigt varför man ska diskutera hur mycket skatt folk tjänar.
   Om vi tittar på de med uppehållstillstånd så lever väldigt många på bidrag. Dessa bidrar
   inte till samhället, mer än att de är människor med en historia att berätta. Det hela handlar inte om biblioteket, utan hela sociala skyddsnätet. Sen finns det naturligtvis medborgare som inte bidrar till samhället mer än som kostnad och som inte vill bidra.
   Då kanske man ska kunna förlora sitt medborgarskap?
   För SD handlar det om att man inte bara ska kunna komma hit och därefter leva på bidrag. åtnjuta alla fördelar utan att ha bidragit. Det finns många som kommer hit och verkligen vill bidra till samhället. Det finns båda typerna som kommer hit. Det finns svenskar som bor här och absolut inte vill göra rätt för sig. Men att man nämner medborgarskap är troligtvis för att det är enkelt.

 9. Min undran är då hur ska jag som lärare göra då jag ska låta de svenska eleverna få låna böcker men inte de med annan härkomst och annat modersmål. SD tycker väl att alla ska lära sig svenska. Detta motarbetar ju att de får redskap som gör det lättare att lära sig svenska. Denna indelning är också tydliga tecken på att man vill skapa klyftor och olika grupper. Inte bra.

  1. Upplever det som väldigt främlingsfientligt att antyda att elever med annan härkomst inte kan vara svenska medborgare.

   1. Det är klart att det kan uppfattas som främlingsfientligt, men var står det att man inte kan ha svenskt medborgarskap om man har utländsk påbrå? Oftast när man pratar om att bli medborgare så är det just de med utländskt påbrå man tänker på.
    Inte svenskarna.
    Det vore jobbigt om man begränsade medborgarskapet till att bara svenskar får bli medborgare… De har redan medborgarskap. Men det fungerar i Japan… Där kan du inte bli medborgare om du inte är japan…

Senaste nytt

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min