Stöd till folkbiblioteken: 40 miljoner kronor för läsfrämjande

20 sep 2023 • 2 min

När satsningen Stärkta bibliotek tas bort vill regeringen inrätta ett nytt stöd för läsfrämjande. Det nya stödet innebär dock betydligt mindre pengar.

Barn och ungas läsning är en av tre prioriterade frågor på kulturområdet för regeringen, berättade kulturminister Parisa Liljestrand när hon presenterade de delar av budgetpropositionen för 2024 som berör kulturen.

– Bildning är allas rätt, det är en självklarhet för en borgerlig regering. Med läsande och skrivande kommer också möjligheten att delta i samhällsdebatten och ta tillvara på sina rättigheter.

Kulturministern hänvisade till de siffror från Pirls som vittnar om att läsnivån har sjunkit bland barn.

– Siffrorna vittnar om en reell kris. Den måste vändas och därför prioriterar vi insatser för att stärka läsfrämjande. Jag tror att det är helt nödvändigt att rikta in resurserna på barn och unga.

Under 2024-2026 läggs 40 miljoner kronor årligen som stöd till folkbiblioteken. Men den tidigare satsningen, Stärkta bibliotek, låg 2023 på 73 miljoner kronor. Åren innan dess på 150 miljoner kronor och dessförinnan ännu högre.

Kan man då kalla detta en satsning?

– Stärkta bibliotek var en satsning som den förra regeringen hade och den tar ju slut i år. Det här är ett stöd som den här regeringen har fastslagit i budgeten utifrån de prioriteringar vi har valt att göra, säger Parisa Liljestrand.

– Om man vill se det som att det blir mindre pengar från regeringen till folkbiblioteken, då får man väl dra den slutsatsen. Men faktum kvarstår att det var en insats som den förra regeringen tog initiativ till och nu påbörjas en ny riktad satsning.

Läs också
›› Fler bibliotekssatsningar i budgetpropositionen
›› Satsning på bemannade skolbibliotek från 2025

Parisa Liljestrand presenterade kulturbudgeten i Rosenbad på onsdagseftermiddagen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min