Stöd till folkbiblioteken: 40 miljoner kronor för läsfrämjande

20 sep 2023 • 2 min

När satsningen Stärkta bibliotek tas bort vill regeringen inrätta ett nytt stöd för läsfrämjande. Det nya stödet innebär dock betydligt mindre pengar.

Barn och ungas läsning är en av tre prioriterade frågor på kulturområdet för regeringen, berättade kulturminister Parisa Liljestrand när hon presenterade de delar av budgetpropositionen för 2024 som berör kulturen.

– Bildning är allas rätt, det är en självklarhet för en borgerlig regering. Med läsande och skrivande kommer också möjligheten att delta i samhällsdebatten och ta tillvara på sina rättigheter.

Kulturministern hänvisade till de siffror från Pirls som vittnar om att läsnivån har sjunkit bland barn.

– Siffrorna vittnar om en reell kris. Den måste vändas och därför prioriterar vi insatser för att stärka läsfrämjande. Jag tror att det är helt nödvändigt att rikta in resurserna på barn och unga.

Under 2024-2026 läggs 40 miljoner kronor årligen som stöd till folkbiblioteken. Men den tidigare satsningen, Stärkta bibliotek, låg 2023 på 73 miljoner kronor. Åren innan dess på 150 miljoner kronor och dessförinnan ännu högre.

Kan man då kalla detta en satsning?

– Stärkta bibliotek var en satsning som den förra regeringen hade och den tar ju slut i år. Det här är ett stöd som den här regeringen har fastslagit i budgeten utifrån de prioriteringar vi har valt att göra, säger Parisa Liljestrand.

– Om man vill se det som att det blir mindre pengar från regeringen till folkbiblioteken, då får man väl dra den slutsatsen. Men faktum kvarstår att det var en insats som den förra regeringen tog initiativ till och nu påbörjas en ny riktad satsning.

Läs också
›› Fler bibliotekssatsningar i budgetpropositionen
›› Satsning på bemannade skolbibliotek från 2025

Parisa Liljestrand presenterade kulturbudgeten i Rosenbad på onsdagseftermiddagen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min