Nytt råd för läsning – utan representant för biblioteken

14 mar 2024 • < 1 min

Ännu ett råd för läsning bildas av regeringen. Denna gång samlas representanter för civilsamhället, akademin och näringslivet.

Kulturminister Parisa Liljestrand och skolminister Lotta Edholm presenterar gemensamt 17 experter som ska bidra till att göra Sverige till ”ett läsande land”. För att nå dit behövs en kraftsamling i hela samhället, konstaterar kulturministern i ett pressmeddelande. Skolministern slår fast att läsförmågan sjunker bland elever i svenska skolor och att insatser behövs även utanför skolans värld.

Läsrådet som redan finns under Kulturrådet kommer att finnas kvar och fortsätta sitt arbete, meddelar kulturminister Parisa Liljestrand via mejl: ”…ett viktigt organ när det gäller det läsfrämjande arbetet.”

Det var förra regeringen som hösten 2021 bildade Läsrådet med experter som skulle ta ett samlat grepp för att öka läsningen bland barn och unga. Kort efter att ledamöterna hade presenterats på Bokmässan kom dock kritik för att det saknades skolbibliotekarier i rådet. Detta åtgärdades kort senare när skolbibliotekarien Eric Haraldsson fick plats i Läsrådet, där även bibliotekarien Elin Nord satt sedan tidigare.

När nuvarande regering inrättar sitt eget råd för läsning saknas bibliotekskompetensen även där. Anledningen, svarar Parisa Liljestrand, är att det ska ses som ett komplement till det ”utmärkta läsfrämjande arbete som redan sker inom ramen för den offentliga sektorn, däribland biblioteksväsendet”.

Hon meddelar också att även om regeringen har gjort flera insatser behövs flera delar av samhället i arbetet för att komma till rätta med läskrisen. Denna gång är fokus riktat på näringslivet, civilsamhället och akademin.

”Deltagarna kan genom att mobilisera egna resurser, strukturer och nätverk genomföra aktiviteter och insatser som främjar läsande och skrivande i hela befolkningen. Det är viktigt att alla goda krafter i samhället, som vill vara med och vända trenden för läsning, krokar arm och hjälps åt.”

Fakta Följande personer ingår i regeringens råd för läsning

 • Ahmed Abdirahman, Järvaveckan
 • Julia Agha, Alkompis
 • Stefan Bergh, Riksidrottsförbundet
 • Mia Brunell Livfors, Axel Johnson AB
 • Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet
 • Linda Fälth, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet
 • Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet
 • Patrik Hadenius, Språkmuseet
 • Sven Hagströmer, Creades
 • Joel Hellermark, Sana Labs
 • Martin Ingvar, professor i neurofysiologi och integrativ medicin, Karolinska institutet
 • Sofia Norén, Legilexi
 • Elisabet Reslegård, Läsrörelsen
 • Eva-Lis Sirén, Lärarstiftelsen
 • Kristina Stenvinkel, Erling-Perssons stiftelse
 • Lars Strannegård, Handelshögskolan
 • Representant från Wallenbergstiftelserna

1 kommentarer

 1. Säkert duktiga och kompetenta människor men visst är det lite underligt att så fort ambitionsnivån höjs så ratas bibliotikarierna? Det är inte bara i regeringens utsedda grupper utan även bland chefer inom det egna yrket och inom kultursektorn.

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min