Nytt råd för läsning – utan representant för biblioteken

14 mar 2024 • < 1 min

Ännu ett råd för läsning bildas av regeringen. Denna gång samlas representanter för civilsamhället, akademin och näringslivet.

Kulturminister Parisa Liljestrand och skolminister Lotta Edholm presenterar gemensamt 17 experter som ska bidra till att göra Sverige till ”ett läsande land”. För att nå dit behövs en kraftsamling i hela samhället, konstaterar kulturministern i ett pressmeddelande. Skolministern slår fast att läsförmågan sjunker bland elever i svenska skolor och att insatser behövs även utanför skolans värld.

Läsrådet som redan finns under Kulturrådet kommer att finnas kvar och fortsätta sitt arbete, meddelar kulturminister Parisa Liljestrand via mejl: ”…ett viktigt organ när det gäller det läsfrämjande arbetet.”

Det var förra regeringen som hösten 2021 bildade Läsrådet med experter som skulle ta ett samlat grepp för att öka läsningen bland barn och unga. Kort efter att ledamöterna hade presenterats på Bokmässan kom dock kritik för att det saknades skolbibliotekarier i rådet. Detta åtgärdades kort senare när skolbibliotekarien Eric Haraldsson fick plats i Läsrådet, där även bibliotekarien Elin Nord satt sedan tidigare.

När nuvarande regering inrättar sitt eget råd för läsning saknas bibliotekskompetensen även där. Anledningen, svarar Parisa Liljestrand, är att det ska ses som ett komplement till det ”utmärkta läsfrämjande arbete som redan sker inom ramen för den offentliga sektorn, däribland biblioteksväsendet”.

Hon meddelar också att även om regeringen har gjort flera insatser behövs flera delar av samhället i arbetet för att komma till rätta med läskrisen. Denna gång är fokus riktat på näringslivet, civilsamhället och akademin.

”Deltagarna kan genom att mobilisera egna resurser, strukturer och nätverk genomföra aktiviteter och insatser som främjar läsande och skrivande i hela befolkningen. Det är viktigt att alla goda krafter i samhället, som vill vara med och vända trenden för läsning, krokar arm och hjälps åt.”

Fakta Följande personer ingår i regeringens råd för läsning

 • Ahmed Abdirahman, Järvaveckan
 • Julia Agha, Alkompis
 • Stefan Bergh, Riksidrottsförbundet
 • Mia Brunell Livfors, Axel Johnson AB
 • Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet
 • Linda Fälth, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet
 • Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet
 • Patrik Hadenius, Språkmuseet
 • Sven Hagströmer, Creades
 • Joel Hellermark, Sana Labs
 • Martin Ingvar, professor i neurofysiologi och integrativ medicin, Karolinska institutet
 • Sofia Norén, Legilexi
 • Elisabet Reslegård, Läsrörelsen
 • Eva-Lis Sirén, Lärarstiftelsen
 • Kristina Stenvinkel, Erling-Perssons stiftelse
 • Lars Strannegård, Handelshögskolan
 • Representant från Wallenbergstiftelserna

1 kommentarer

 1. Säkert duktiga och kompetenta människor men visst är det lite underligt att så fort ambitionsnivån höjs så ratas bibliotikarierna? Det är inte bara i regeringens utsedda grupper utan även bland chefer inom det egna yrket och inom kultursektorn.

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min