SKR: Bör vara tydligt vilka tjänster biblioteken ska utföra

8 nov 2021 • 2 min

Bankärenden, e-tjänster och aktivitetsrapporter, hur många samhällstjänster ska bibliotekarierna hjälpa till med?  Det bör framgå i varje kommuns biblioteksplan, säger Alex Bergström från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Alex Bergström (S), ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners beredning för kultur och fritid. Foto: Therese Kristiansson

I den rapport som Svensk biblioteksförening släppte för en dryg vecka sedan framkom att många bibliotekschefer inte tycker att samhällstjänster hör hemma på biblioteket. Men det råder också delade meningar. Vissa bibliotekarier tycker att viss service ingår i uppdraget.

Enligt rapporten hjälper vartannat bibliotek till med andra aktörers digitala tjänster. Var femte bibliotek hjälper till att översätta myndighetsbeslut och hälften saknar resurser för att bistå medborgarna med det de efterfrågar.

Men vilka tjänster är det rimligt att man ska kunna få hjälp med på ett bibliotek? Och borde det inte finnas en likvärdighet över landet?

Nej, svarar Alex Bergström (S), ordförande i SKR:s beredning för kultur och fritid.

– Vi har självständiga kommuner och SKR bestämmer inte över sina medlemmar, säger han.

– Men det är viktigt att de har med i sina biblioteksplaner vad som ska ingå och inte.

Annars är det varken sjyst mot personalen eller kommunens medborgare som söker hjälp, tycker han.

– Det är bra att de skriver in vilka riktlinjer som gäller i kommunen. Sedan ska kommunen också säkerställa att det finns resurser för den service som ska utföras.

Men visst, alltför stora variationer bör inte finnas mellan kommunerna.

– Någon form av riktlinjer bör finnas, men som sagt, Sverige är decentraliserat och det är inget som statsmakten ska styra. Det kan också finnas en poäng att det finns en mångfald och en variation. Men det gagnar ingen när variationen är så stor att det blir otydligt vad som kan förväntas.

1 kommentarer

  1. Tre år sedan jag slutade jobba men nog tog
    s.k. samhällstjänster mycket tid. Tid som kunde ägnats åt läsfrämjande arbete t ex.
    Att ”kommunen ska säkerställa att det finns resurser för den service som ska utföras” låter ju bra men inte något jag upplevde.

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min