Svagt stöd för biblioteksmuseum

4 apr 2023 • 2 min

Ett årligt driftsbidrag skulle kunna rädda Biblioteksmuseet. Men även om många lyfter vikten av att verksamheten ska finnas kvar är det få som är berädda att stötta den ekonomiskt.

Biblioteksmuseet i Borås är i fara, det skrev Tommy Olsson, ordförande i Biblioteksmuseiföreningen i en debattartikel i Biblioteksbladet. Man är i behov av ekonomiska bidrag för att överleva.

Föreningen bildades 1989 och museet invigdes fem år senare. Tommy Olsson önskar sig ett årligt driftsbidrag. Det skulle rädda verksamheten.

Tommy Olsson.

– I början visade till exempel riksdagens kulturutskott ett stort intresse. Det lades motioner och kansliet kontaktade oss årligen. Häromåret hörde vi av oss och då gjorde man som byråkrater gör och hänvisade till principen att man inte kan stödja enskilda museer. Kulturrådets avdelning för litteratur och bibliotek svarade inte ens på brev, säger Tommy Olsson.

När Biblioteksbladet kontaktar Kulturrådets enhetschef för just litteratur och bibliotek förklarar Lotta Brilioth Biörnstad att Biblioteksmuseets verksamhet ligger utanför deras ansvarsområde. Hon tipsar istället om Riksantikvarieämbetet som bland annat ger stöd till det som räknas som arbetslivsmuseum. Jonas Thunberg är pressansvarig på Riksantikvarieämbetet och säger att föreningen har en situation där de ”säkert skulle gynnas av att noga studera vilka typer av stöd de skulle kunna söka från oss”.

– Det låter som ett intressant spår, väl värt att studera. Det tackar vi för, säger Tommy Olsson på Biblioteksmuseiföreningen.

Lawen Redar, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagens kulturutskott, låter hälsa att de har fått en dragning av museet i utskottet och att Socialdemokraterna är fortsatt intresserade av att titta vidare på frågan. Hon påpekar dock att frågan ”åligger främst högerregeringen”numera.

Bibliotekshögskolan i just Borås har inte minst lotsat studenter till museet. Åsa Söderlind är prefekt och universitetslektor och hon konstaterar i ett mail att det är bra att Biblioteksmuseets problem lyfts fram. Hon poängterar att hennes tidigare kollega Magnus Torstensson i många år var engagerad i museet men att det har varit lite svårare att hitta tid för det efter hans pension.

– Ekonomiska bidrag har vi som lärosäte inte möjlighet att ge till museet. Någon lärare och forskare med engagemang i museet är en annan sak, och vi tittar gärna på detta, säger Åsa Söderlind.

Biblioteksmuseet har egentligen inte något fokus på Borås utan det handlar om hela landets folkbibliotek. Men Borås Stad har genom alla år upplåtit en lokal till museet utan att ta ut någon hyra. Deras kommunikationsstrateg Catharina Sparre meddelar att det ”i dagsläget inte finns utrymme för kulturnämnden/kulturförvaltningen att göra mer inom den ekonomiska ramen”.

Svensk biblioteksförening har från och till stöttat Biblioteksmuseet ekonomiskt och har även samarbetat med museet i till exempel det senaste projektet, boken Framtidens halvsekel, 50 år av uppbyggnad och utveckling.

Björn Orring är tillförordnad generalsekreterare och konstaterar att det är av nationellt intresse att på olika sätt skildra bibliotekens framväxt och utveckling i Sverige. Han påpekar samtidigt att Svensk biblioteksförening inte har fått någon fråga från Biblioteksmuseiföreningen om mer kontinuerligt stöd.

– Generellt kan jag säga att vi är försiktiga med att ta på oss nya åtaganden, förklarar Björn Orring.

0 kommentarer

Senaste nytt

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min