Svagt stöd för biblioteksmuseum

4 apr 2023 • 2 min

Ett årligt driftsbidrag skulle kunna rädda Biblioteksmuseet. Men även om många lyfter vikten av att verksamheten ska finnas kvar är det få som är berädda att stötta den ekonomiskt.

Biblioteksmuseet i Borås är i fara, det skrev Tommy Olsson, ordförande i Biblioteksmuseiföreningen i en debattartikel i Biblioteksbladet. Man är i behov av ekonomiska bidrag för att överleva.

Föreningen bildades 1989 och museet invigdes fem år senare. Tommy Olsson önskar sig ett årligt driftsbidrag. Det skulle rädda verksamheten.

Tommy Olsson.

– I början visade till exempel riksdagens kulturutskott ett stort intresse. Det lades motioner och kansliet kontaktade oss årligen. Häromåret hörde vi av oss och då gjorde man som byråkrater gör och hänvisade till principen att man inte kan stödja enskilda museer. Kulturrådets avdelning för litteratur och bibliotek svarade inte ens på brev, säger Tommy Olsson.

När Biblioteksbladet kontaktar Kulturrådets enhetschef för just litteratur och bibliotek förklarar Lotta Brilioth Biörnstad att Biblioteksmuseets verksamhet ligger utanför deras ansvarsområde. Hon tipsar istället om Riksantikvarieämbetet som bland annat ger stöd till det som räknas som arbetslivsmuseum. Jonas Thunberg är pressansvarig på Riksantikvarieämbetet och säger att föreningen har en situation där de ”säkert skulle gynnas av att noga studera vilka typer av stöd de skulle kunna söka från oss”.

– Det låter som ett intressant spår, väl värt att studera. Det tackar vi för, säger Tommy Olsson på Biblioteksmuseiföreningen.

Lawen Redar, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagens kulturutskott, låter hälsa att de har fått en dragning av museet i utskottet och att Socialdemokraterna är fortsatt intresserade av att titta vidare på frågan. Hon påpekar dock att frågan ”åligger främst högerregeringen”numera.

Bibliotekshögskolan i just Borås har inte minst lotsat studenter till museet. Åsa Söderlind är prefekt och universitetslektor och hon konstaterar i ett mail att det är bra att Biblioteksmuseets problem lyfts fram. Hon poängterar att hennes tidigare kollega Magnus Torstensson i många år var engagerad i museet men att det har varit lite svårare att hitta tid för det efter hans pension.

– Ekonomiska bidrag har vi som lärosäte inte möjlighet att ge till museet. Någon lärare och forskare med engagemang i museet är en annan sak, och vi tittar gärna på detta, säger Åsa Söderlind.

Biblioteksmuseet har egentligen inte något fokus på Borås utan det handlar om hela landets folkbibliotek. Men Borås Stad har genom alla år upplåtit en lokal till museet utan att ta ut någon hyra. Deras kommunikationsstrateg Catharina Sparre meddelar att det ”i dagsläget inte finns utrymme för kulturnämnden/kulturförvaltningen att göra mer inom den ekonomiska ramen”.

Svensk biblioteksförening har från och till stöttat Biblioteksmuseet ekonomiskt och har även samarbetat med museet i till exempel det senaste projektet, boken Framtidens halvsekel, 50 år av uppbyggnad och utveckling.

Björn Orring är tillförordnad generalsekreterare och konstaterar att det är av nationellt intresse att på olika sätt skildra bibliotekens framväxt och utveckling i Sverige. Han påpekar samtidigt att Svensk biblioteksförening inte har fått någon fråga från Biblioteksmuseiföreningen om mer kontinuerligt stöd.

– Generellt kan jag säga att vi är försiktiga med att ta på oss nya åtaganden, förklarar Björn Orring.

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min

Nyheter

"Vi är inga gränspoliser"

Göteborg är en av flera kommuner som har markerat mot förslaget om anmälningsplikt. Det har tagits väl emot bland personalen på biblioteken. ”Det känns skönt att vi står eniga”, säger Kristian Schultz, bibliotekarie i Göteborg.

13 feb 2024 • 2 min