Tjänstemännen avundsjuka på arbetarnas resurser

8 apr 2021 • 2 min

Kan stöd från TCO säkra framtiden för Arbetarrörelsens arkiv och biblioteket, Arab? Knappast, svarar TCO, som istället ser Arab som ekonomiskt gynnat och har efterfrågat likvärdig behandling hos regeringen.

I en artikel om Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (Arab) föreslår Göran Greider att Arab borde vända sig till tjänstemannaförbunden om hjälp till finansiering framöver. Någon sådan är dock inte aktuell, säger Torbjörn Bredin, TCO:s tidigare kanslichef och nu rådgivare.

– Situationen är sådan att tjänstemännen har levt i skuggan av Arab i många år. Staten har tillskjutit medel till Arbetarrörelsens arkiv, medan vi har fått leva på våra surt förvärvade medlemsavgifter. Sett från Tjänstemännens arkiv och museum (Tam) är vi snarare avundsjuka på de resurser som Arab har haft, säger han.

Tams arkiv är, med sina tio kilometer dokumentation och hundratusentals bilder, tjänstemännens och akademikernas motsvarighet till Arab. Hittills har dess anslag från staten dock varit betydligt blygsammare. I en skrivelse till kulturdepartementet nyligen efterfrågade huvudmännen TCO och Saco en ”likvärdig behandling” som Arab.

– Vi tycker att Arab ska ha sitt stöd, men vi kan inte låta bli att konstatera att det varje dag går fler tjänstemän än arbetare till jobbet. Det speglas inte riktigt i resurstilldelningen. Om du tittar på TCO:s och Sacos medlemmar så utgör de en fullständig majoritet av arbetstagarna på svensk arbetsmarknad.

Så vad säger de om förslaget att slå ihop Arab och Tam? Torbjörn Bredin är överens med Göran Greider om att det finns ett brett löntagarperspektiv som förenar arbetarrörelsen med delar av tjänstemannarörelsen. Men att låta detta avspeglas i en gemensam organisation är inte en lösning han förordar.

– Det är inte en ointressant tanke, men det finns ett antal praktiska saker att betänka.

Det är redan nu svårt att få förbunden att spara och arkivera sitt material, berättar han. Särskilt tjänstemannarörelsen har problem med detta. För att få till ett större engagemang krävs en tydligare identifikation mellan medlemmarna och arkivet, tror han, och det skulle en gigantisk ”koloss” försvåra.

– Jag tror snarare på en väldigt nära och tät dialog mellan arkiven, förbunden och federationerna.

Medan LO har tappat många medlemmar de senaste decennierna växer TCO med ”ett Östersund per år”, som Torbjörn Bredin uttrycker det. Ändå är finansieringen av Tam-arkiv en svår fråga.

Varför?  

– Jag har jobbat på förbundsnivå i massor av år, och att ska finnas en arkivplan – det ligger inte överst på styrelsens bord. Men det är långsiktigt jätteviktigt, och fler och fler förstår det.

Arab kanske snarare borde vända sig till något av TCO förbunden? 

– Om du tänker på till exempel Unionen så vill vi nog att deras stöd i första hand riktas till Tam. Det är ett ansvar för Unionen inom vår rörelse. Om sedan Metall och Kommunal gör motsvarande inom arbetarrörelsen så är det utmärkt. Men jag är inte alls främmande för en ökad dialog och kanske också strategiskt samarbete mellan Arab och Tam.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min