Försök med socionom på bibliotek studeras

5 apr 2022 • 2 min

Socionomstudenten Moa Jörgensen skrev sin c-uppsats om bibliotek och socialt arbete, apropå socionomen som anställts på Stockholms stadsbibliotek. Hon slogs av hur biblioteket är som en scen för samhällets problem.

Moa Jörgensen studerar till socionom på Lunds universitet och har skrivit om Stockholms stadsbiblioteks försök med anställd socionom för att minska stöket.

Moa Jörgensens mamma, Giovanna Jörgensen som nu är bibliotekschef i Nynäshamns kommun, har varit en ofta hörd röst i debatten om stök på bibliotek och även mor och dotter har pratat mycket om det. De har pratat om missbruk, om hemlöshet och om ungdomar som hänger på biblioteken.  Mamma Giovanna har tänkt på sin personal och på besökarna och Moa som tar sin socionomexamen nu i vår, har mer tänkt på människorna som har kommit till biblioteken.

Så intresset för biblioteket som offentligt rum har funnits länge men precis innan hon skulle skriva sin c-uppsats anställde Stockholms stadsbibliotek socionomen Jenny Hector, då kändes det självklart för Moa Jörgensen att skriva om just det.

Uppsatsen handlar bland annat om socionomens uppdrag på biblioteket.

– Det är ett uppsökande uppdrag, ett nätverksskapande uppdrag och ett utbildande uppdrag i det att hon utbildar bibliotekspersonalen, säger Moa Jörgensen.

För henne har biblioteket alltid varit en plats där hon lånar böcker och sedan har det inte varit så mycket mer. Samtidigt har hon varit väl medveten om att många socialt utsatta vistas på biblioteken.

– Men det som var överraskande var hur de använder det rummet, hur de tillåts använda det rummet och hur de blandas med folk som använder biblioteket på andra sätt. Jag tror att bibliotekssocionomer är en bra lösning, de har kunskapen och kompetensen att ta emot de personer som kommer, menar Moa Jörgensen.

Till hösten är planen att hon ska läsa en masterutbildning i ABM och då finns ju möjligheten att bli bibliotekarie.

– Eller så fortsätter jag forska på det här området men då vill jag förankra det erfarenhetsmässigt genom att skaffa mig erfarenhet av att arbeta på bibliotek. Jag tror att det är positivt att kunna se frågan ur båda perspektiven, socionomens och bibliotekariens, säger Moa Jörgensen.

Läs också ›› Giovanna Jörgensen om att lösa stök på bibliotek med hjälp av samverkan

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min