Försök med socionom på bibliotek studeras

5 apr 2022 • 2 min

Socionomstudenten Moa Jörgensen skrev sin c-uppsats om bibliotek och socialt arbete, apropå socionomen som anställts på Stockholms stadsbibliotek. Hon slogs av hur biblioteket är som en scen för samhällets problem.

Moa Jörgensen studerar till socionom på Lunds universitet och har skrivit om Stockholms stadsbiblioteks försök med anställd socionom för att minska stöket.

Moa Jörgensens mamma, Giovanna Jörgensen som nu är bibliotekschef i Nynäshamns kommun, har varit en ofta hörd röst i debatten om stök på bibliotek och även mor och dotter har pratat mycket om det. De har pratat om missbruk, om hemlöshet och om ungdomar som hänger på biblioteken.  Mamma Giovanna har tänkt på sin personal och på besökarna och Moa som tar sin socionomexamen nu i vår, har mer tänkt på människorna som har kommit till biblioteken.

Så intresset för biblioteket som offentligt rum har funnits länge men precis innan hon skulle skriva sin c-uppsats anställde Stockholms stadsbibliotek socionomen Jenny Hector, då kändes det självklart för Moa Jörgensen att skriva om just det.

Uppsatsen handlar bland annat om socionomens uppdrag på biblioteket.

– Det är ett uppsökande uppdrag, ett nätverksskapande uppdrag och ett utbildande uppdrag i det att hon utbildar bibliotekspersonalen, säger Moa Jörgensen.

För henne har biblioteket alltid varit en plats där hon lånar böcker och sedan har det inte varit så mycket mer. Samtidigt har hon varit väl medveten om att många socialt utsatta vistas på biblioteken.

– Men det som var överraskande var hur de använder det rummet, hur de tillåts använda det rummet och hur de blandas med folk som använder biblioteket på andra sätt. Jag tror att bibliotekssocionomer är en bra lösning, de har kunskapen och kompetensen att ta emot de personer som kommer, menar Moa Jörgensen.

Till hösten är planen att hon ska läsa en masterutbildning i ABM och då finns ju möjligheten att bli bibliotekarie.

– Eller så fortsätter jag forska på det här området men då vill jag förankra det erfarenhetsmässigt genom att skaffa mig erfarenhet av att arbeta på bibliotek. Jag tror att det är positivt att kunna se frågan ur båda perspektiven, socionomens och bibliotekariens, säger Moa Jörgensen.

Läs också ›› Giovanna Jörgensen om att lösa stök på bibliotek med hjälp av samverkan

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min