Försök med socionom på bibliotek studeras

5 apr 2022 • 2 min

Socionomstudenten Moa Jörgensen skrev sin c-uppsats om bibliotek och socialt arbete, apropå socionomen som anställts på Stockholms stadsbibliotek. Hon slogs av hur biblioteket är som en scen för samhällets problem.

Moa Jörgensen studerar till socionom på Lunds universitet och har skrivit om Stockholms stadsbiblioteks försök med anställd socionom för att minska stöket.

Moa Jörgensens mamma, Giovanna Jörgensen som nu är bibliotekschef i Nynäshamns kommun, har varit en ofta hörd röst i debatten om stök på bibliotek och även mor och dotter har pratat mycket om det. De har pratat om missbruk, om hemlöshet och om ungdomar som hänger på biblioteken.  Mamma Giovanna har tänkt på sin personal och på besökarna och Moa som tar sin socionomexamen nu i vår, har mer tänkt på människorna som har kommit till biblioteken.

Så intresset för biblioteket som offentligt rum har funnits länge men precis innan hon skulle skriva sin c-uppsats anställde Stockholms stadsbibliotek socionomen Jenny Hector, då kändes det självklart för Moa Jörgensen att skriva om just det.

Uppsatsen handlar bland annat om socionomens uppdrag på biblioteket.

– Det är ett uppsökande uppdrag, ett nätverksskapande uppdrag och ett utbildande uppdrag i det att hon utbildar bibliotekspersonalen, säger Moa Jörgensen.

För henne har biblioteket alltid varit en plats där hon lånar böcker och sedan har det inte varit så mycket mer. Samtidigt har hon varit väl medveten om att många socialt utsatta vistas på biblioteken.

– Men det som var överraskande var hur de använder det rummet, hur de tillåts använda det rummet och hur de blandas med folk som använder biblioteket på andra sätt. Jag tror att bibliotekssocionomer är en bra lösning, de har kunskapen och kompetensen att ta emot de personer som kommer, menar Moa Jörgensen.

Till hösten är planen att hon ska läsa en masterutbildning i ABM och då finns ju möjligheten att bli bibliotekarie.

– Eller så fortsätter jag forska på det här området men då vill jag förankra det erfarenhetsmässigt genom att skaffa mig erfarenhet av att arbeta på bibliotek. Jag tror att det är positivt att kunna se frågan ur båda perspektiven, socionomens och bibliotekariens, säger Moa Jörgensen.

Läs också ›› Giovanna Jörgensen om att lösa stök på bibliotek med hjälp av samverkan

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min