Likvärdig skola - tema för dag om skolbibliotek

16 aug 2022 • 2 min

För andra året i rad arrangeras Skobibdagen i höst och temat är en likvärdig skola. Den som är alltför nyfiken behöver inte vänta till oktober, utan kan redan nu ta del av delar av materialet digitalt.

Sofia Malmberg

Skolbibdagen, som riktar sig till skolbibliotekarier, rektorer, lärare och skolchefer, arrangeras i år den 25 oktober. Temat är likvärdig skola och arrangemanget är helt digitalt.

Bland föreläsarna under dagen där priset varierar beroende på skolans, kommunens eller organisationens storlek, märks Anne-Marie Kjörling och Fredrik Zimmerman, men också skolbibliotekarier som berättar om hur de planerar och genomför sin verksamhet.

Sofia Malmberg är produktägare för skolbibliotekstjänster på BTJ och är den som ansvarar för Skolbibdagen vars digitala innehåll kommer att finnas tillgängligt fram till och med den 19 november.

– Tanken med Skolbibdagen, när vi startade förra året, var delvis att fylla ett tomrum som inte fylls av någon annan. Det finns skolbibliotekskonferenser men vi ville ge något mer, en dag som nådde till en större publik än bara skolbibliotekarier, säger Sofia Malmberg och lägger till att skolbiblioteket är en pedagogisk angelägenhet för hela skolan.

Hon konstaterar att Skolbibdagen är en dag fylld av samtal men att det också ingår diskussionsmaterial där fokuset ligger på hur man kan arbeta vidare med de frågor som diskuteras på scenen under dagen.

Dessutom, poängterar hon, presenterar man en intervjuserie kallad Skolbibdagen möter verkligheten. Intervjuserien är gratis och några avsnitt finns redan att tillgå via hemsidan.

Två av de programpunkter som Sofia Malmberg själv ser fram emot mest är forskaren Fredrik Zimmerman och Nicolas Lunabba, verksamhetsledare för organisationen Hela Malmö, båda dessa intervjuas för övrigt även till Skolbibdagen möter verkligheten-serien.

– Fredrik Zimmerman kommer att prata om varför pojkar presterar sämre i skolan än flickor och vad skolan kan göra åt det. Nicolas Lunabba ska tala om hur verkligheten ser ut för elever i socioekonomiskt utsatta områden och vi diskuterar vad som krävs för att skapa en mer likvärdig skola. Det handlar om hur skolan kan möta olika elevers behov och ge fler elever förutsättningar att lyckas i sitt skolarbete, förklarar Sofia Malmberg.

Läs mer ›› Fredrik Zimmerman om risken med sämre läsförståelse hos pojkar

1 kommentarer

  1. Mycket bra och viktigt tema – likvärdighet! Det saknas ju idag vad gäller tillgång till fungerande skolbibliotek. Toppen att detta lyfts fram!
    Viktoria Reuterskiöld
    /skolbibliotekarie

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min