Här är vårt 2021 – och det 2022 vi hoppas på

30 dec 2021 • 12 min

Den viktigaste händelsen i år? Förhoppning inför nästa? Och vem vill vi ge bort en klapp till? Det här är Biblioteksbladets julenkät 2021.

Magdalena Ivarsson

Magdalena Ivarsson, bibliotekarie på Komvux i Malmö:

Vilken är den största/viktigaste händelsen i bibliotekssfären under 2021?
Då Gustav Fridolin lämnade utredningen till utbildningsminister Anna Ekström! Det var förvisso redan i januari , men tillräckligt stort för att jag skulle spetsa öronen resten av året.
Vem i bibliotekssfären har utmärkt sig på bästa sätt under 2021?
Shoutout till Lotta Davidson-Bask och Klara Önnerfält som trots rådande omständigheter kontinuerligt levererat det lättsamma lyckade och svåra hårdkokta direkt i örat på alla som önskat lyssna, lära och leva skolbibliotek. Flödetpodden levererade även i år och utmärker yrkeskåren på bästa sätt!
Vad är det viktigaste som inte skett i bibliotekssfären under 2021?
Politikerna har inte på allvar börjat nagga i Stärkta Skolbibliotek. Jag spår att nästa år kommer innehålla mycket mjukmedel och jag hoppas att viktiga bitar (som att ha en skolbibliotekarie på varje skola) inte kommer blekas i politiker-maskinen och komma ut tre storlekar mindre i stil med ‘Alla barn ska ha tillgång till skolbibliotek’ (dvs gångavstånd till ett folkbibliotek).
Vilka är de största bibliotekshändelserna under 2022?
Inför att den nya lagen slår igenom så vrider och vänder jag på hur stor risken är att framtida skolbibliotekarietjänster blir tillsatta av lärare som fått en kvick bibliotekskurs under vingarna.
2022 kan bli året då vi suddar frågetecknen kring vad som egentligen skiljer vår plats på skolan från lärarnas och det kan bli året vi lyfter våra spetskompetenser med sådan säkerhet att ingen skolledare med självrespekt någonsin igen ersätter en bibliotekarietjänst med lärare som på deltid “tar hand om” biblioteket. Det är kanske inte vad som kommer nå löpsedlarna, men det är vad som i längden kommer säkra kvaliteten på skolbiblioteken.

Jag vrider och vänder på hur stor risken är att framtida skolbibliotekarietjänster blir tillsatta av lärare som fått en kvick bibliotekskurs under vingarna

Vad önskar du dig av 2022?
Så som Coelho tvärvände stackars Santiago halvvägs i sökandet efter sin skatt så är det dags för oss att vända om och se att även vår skatt ligger precis där vi började: Vi har fått in skolbibliotekarien i klassrummet – och nu måste vi få tillbaka dem in i biblioteket igen (denna gången med klassen i släptåg).
Min önskan är att vi utvecklas från ‘Bibliotekarien ska in i klassrummet’ till ‘Klassrummet ska in i biblioteket’ eller ‘Bibliotekets viktigaste verktyg är bibliotekarien’ till ‘Bibliotekarien och biblioteket är två sidor av samma mynt’. Det fysiska rummets betydelse tillsammans med bibliotekariens kompetens är den riktiga vinnaren för 2022.
Vilken julklapp hade du velat ge till nya statsministern?
Från en Magdalena till en annan kommer ett gammalt norrländskt djungelordspråk: Det samlas inget damm på den som är ute i yrväder.
I mitt fiktiva paket ligger Doing social media so it matters av Laura Solomon.

Karin Grönvall, riksbibliotekarie. Foto: Jann Lipka

Karin Grönvall, riksbibliotekarie:

Vilken är den största/viktigaste händelsen i bibliotekssfären under 2021?
De plötsligt påkallade nedstängningarna av bibliotek efter statsministerns uttalanden väckte diskussion bland huvudmän på alla nivåer om bibliotekens samhällsviktiga roll. När promemorian om vaccinationsbevis gick ut på remiss nu i mitten av december klassades biblioteken som centrala samhällsfunktioner och samhällsviktiga verksamheter. Pandemin har varit, och är, tung, men också synliggjort bibliotekens funktioner i lokalsamhället samt vid skolor, sjukhus och högskolor.
Andra händelser som kan få betydelse för bibliotekens utveckling på sikt är överlämnande och remissvar på skolbiblioteksutredningen och pliktmaterialutredningen.
Vem i bibliotekssfären har utmärkt sig på bästa sätt under 2021?
Personalen på alla landets bibliotek som hållit i och ställt om under den långa pandemitiden. Jag fick särskild insyn i hur personalen i de verksamheter som nominerades till årets bibliotek 2021 visat på extraordinära insatser att ställa om, vara tillgängliga och aktivt svara på behoven under krisen hos sina målgrupper.
Vad är det viktigaste som inte skett i bibliotekssfären under 2021?
Det som var viktigast att det inte skedde, är att biblioteken inte stängde ner sina lokaler än mer under året.
Annars är det viktigaste som inte skett tyvärr att beslut om en nationell biblioteksstrategi inte fattats.
Vilka är de största bibliotekshändelserna under 2022?
Hoppas bli positivt överraskad! Kanske beslut om en nationell biblioteksstrategi som tar höjd och vågar satsa!

Det viktigaste som inte skett är tyvärr att beslut om en nationell biblioteksstrategi inte fattats

Vad önskar du dig av 2022?
Att vi kan hantera pandemin, träffas och skapa energi tillsammans!
Att vi tillsammans kan ta makten över digitaliseringen och göra den till det redskap för demokrati och bildning som vi drömde om en gång i tiden.
Vilken julklapp hade du velat ge till nya forskningsministern/kulturministern?
Den nya forskningsministern, som är KB:s minister, och nya kulturministern, vill jag ge en specialvisning av KB och ett framåtsyftande samtal om bibliotekens samlade verksamhet och roll i utbildning, forskning, kultur och vardag, för demokratin i en fysisk och digital värld. Och var sitt inbundet exemplar av förslaget till nationell biblioteksstrategi med reformer.

Lukas de Veen. Foto: Christoffer Solgevik

Lukas de Veen, bibliotekspedagog i Tierp och Upplands-Bro:

Vilken är den största/viktigaste händelsen i bibliotekssfären under 2021?
Att vi fick både en debatt om bibliotekets digitalisering, som jag förvisso själv bidrog till, och nu senast den oerhört viktiga diskussionen om skolbiblioteken. Äntligen! Säger jag bara. Nu vill jag bara väcka liv i kvalitetsdebatten igen. (Den senast debatten om digitalisering inleddes med en krönika av Mattias Beijmo, som bland andra Lukas de Veen sedan reagerade på. Reds anm.)
Vem i bibliotekssfären har utmärkt sig på bästa sätt under 2021?
Det är alltid svårt att välja en röst som sagt eller gjort något som ska tala för en hel yrkeskår, men jag tycker att Nathan Hamelberg uttryckte sig mycket träffsäkert i den trehundrafemtiofjärde – tröttsamma – debatten om ”stöket på biblioteket”, här i Biblioteksbladet. Han menade att debatten mer insinuerade ett skapande av ”de andra” än att diskutera problemets kärna: krympande resurser. En debattartikel jag tycker borde fått mer uppmärksamhet eftersom han har fullkomligt rätt.
Vad är det viktigaste som inte skett i bibliotekssfären under 2021?
Det känns ju som att hela det här året, liksom det förra, är ett enda intet. Program som skjuts fram, förhoppningar som går om stöpet och inställda aktiviteter. Kanske är det just det som inte skett, att unika pandemisatsningar borde ha riktats särskilt mot biblioteken och kommunala verksamheter i stort. Vi känns lite bortglömda. Jag hade gärna sett en vidare diskussion om bibliotekets roll under corona.
Vilka är de största bibliotekshändelserna under 2022?
Om jag svarar som jag gjorde på förra frågan måste jag naturligtvis hoppas på att denna diskussion tar form under 2022. Att vi börjar prata mer om bibliotekets uppdrag, om litteraturförmedlingen men även tar en diskussion om det kvalitativa beståndet. Sen är det ju dessutom valår, så jag hoppas innerligt att biblioteket får en tydlig plats i diskussionerna om demokrati, kultur, medievetenskap och integration.

Jag hoppas innerligt att biblioteket får en tydlig plats i diskussionerna om demokrati, kultur, medievetenskap och integration

Vad önskar du dig av 2022?
Att vi får en regering som ser vilken oerhörd samhällsnyttig kraft biblioteket är och visar detta med att också satsa betydligt mer på kultur i allmänhet och bibliotek i synnerhet.
Vilken julklapp hade du velat ge till den nya kulturministern?
Ett bibliotekskort på mitt eget bibliotek naturligtvis! Så att hon får en anledning att besöka oss och se vilken kraft folkbiblioteket är, men också vilka behov vi har och de utmaningar vi står inför. Biblioteken måste synas mer i samhällsdebatten, inte minst genom att bibliotekarier själva tar ordet. Vi ska inte slänga bort vår röst till ledarsidornas kulturskribenter.

Peter Axelsson i enhetschef vid Regionbibliotek Stockholm. Foto: Anna Molander

Peter Axelsson, enhetschef, Regionbibliotek Stockholm:

Vilken är den största/viktigaste händelsen i bibliotekssfären under 2021?
Gustav Fridolins skolbiblioteksutredning som slog fast betydelsen av bemannade skolbibliotek.
Vem i bibliotekssfären har vi utmärkt sig på bästa sätt under 2021?
Alla de som under rådande pandemi bemannat och arbetat i yttre tjänst så att biblioteken har kunnat hålla öppet för de som vill och behöver besöka verksamheten i de fysiska lokalerna.
Vad är det viktigaste som inte skett i bibliotekssfären under 2021?
Det är i och för sig några dagar kvar på året men jag saknar fortfarande regeringens samlade svar på förslaget till nationell biblioteksstrategi liksom de ekonomiska satsningar som Fridolins skolbiblioteksutredning efterlyser.
Vilka är de största bibliotekshändelserna under 2022?
Jag hoppas att regeringen under 2022 kommer ett samlat förslag på nationell biblioteksstrategi med tydliga nationella satsningar, inte minst på e-medier för folkbibliotekens användare. Dessutom behövs en ny pliktlagstiftning.

Vill regeringen utveckla Sverige som kunskapsnation är det viktigt med en samlad satsning på informationsförsörjningen

Vad önskar du dig av 2022?
En schysst och bra valrörelse!
Vilken julklapp hade du velat ge till våra nya ministrar?
Jag vill ge alla ministrar möjlighet till en vecka där de får vara med på bokstartsbesök hos nyblivna föräldrar, en dag med en skolbibliotekarie på en mellanstadieskola, därefter ett lärosätesbibliotek och arbetet med open science. Veckan avslutas med boken-kommer-besök på förmiddagen. Efter lunch blir det KB där tillresta forskare sitter och studerar digitaliserat material som de inte kommer åt på distans.
Vill regeringen utveckla Sverige som kunskapsnation är det viktigt med en samlad satsning på informationsförsörjningen för livets alla skeenden över hela landet.

Greger Bergvall, Kungliga biblioteket. Foto: Ronald L Glassman/K

Greger Bergvall, handläggare/bibliotekarie, Kungliga biblioteket:

Vilken är den största/viktigaste händelsen i bibliotekssfären under 2021?
Jag tycker att symboliken i Svenska Unescorådets nominering av Tryckfrihets­förordningen från 1766 till världsminneslistan var en viktig händelse 2021.
Vem i bibliotekssfären har utmärkt sig på bästa sätt under 2021?
Tomas Söderblom, historikern/entreprenören och telefonsamlaren som såg till så att tio stulna böcker kunde återvända till sitt hem i Kungliga biblioteket.
Vad är det viktigaste som inte skett i bibliotekssfären under 2021?
Det viktigaste som tyvärr inte har kunnat genomföras är alla fysiska möten med människor och kollegor från hela världen.
Vilka är de största bibliotekshändelserna under 2022?
Att biblioteken och övriga kulturarvsinstitutioner återigen öppnar upp för besökare efter ytterligare vågor av covid-19.

Jag tycker att symboliken i Svenska Unescorådets nominering av Tryckfrihets­förordningen från 1766 till världsminneslistan var en viktig händelse 2021

Vad önskar du dig av 2022?
Att så många som möjligt fortsätter att besöka bibliotek, läsa böcker och inhämta sin information på egen hand.
Vilken julklapp hade du velat ge till nya kulturministern?
En öppen inbjudan att besöka oss på Kungliga biblioteket så att vi får berätta om och visa de fantastiska samlingarna som utgör en viktig del av Sveriges historia.

Karin Martinsson är utredare på Svensk biblioteksförening.

Karin Martinsson Stattin, utredare, Svensk biblioteksförening:

Vilken är den största/viktigaste händelsen i bibliotekssfären under 2021?
Det är spännande att det, i och med pandemin, börjar röra sig kring e-medier på folkbiblioteken; kostnad, ersättning, likvärdig tillgång, användarvänliga gränssnitt. Jag är också mycket nyfiken att KB ska kartlägga allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen, men det kanske snarare hör till nästa år?
Vem i bibliotekssfären har utmärkt sig på bästa sätt under 2021?
Milia Rahman Olsson, som med sin C-uppsats som visade att rasifierade bibliotekarier ångrar sitt yrkesval och befinner sig i ett mellanförskap. (Läs mer här.)
Vad är det viktigaste som inte skett i bibliotekssfären under 2021?
Det var ju den där besvikelsen att det inte blev något större resultat av skolbiblioteksutredningen, då…
Vilka är de största bibliotekshändelserna under 2022?
Jag hoppas att biblioteken kan bli en del av valrörelsen, åtminstone på lokalpolitisk nivå, bland annat med tanke på frågan kring folkbibliotek som medborgarkontor. Att någon ställer sig upp och ger ett (bra) svar på frågan: ”Vad ska vi ha biblioteken till?”

Det var ju den där besvikelsen att det inte blev något större resultat av skolbiblioteksutredningen, då…

Vad önskar du dig av 2022?
Att kunna träffa många människor fysiskt igen. Och att vi fortsätter utveckla digitala arbetssätt.
Vilken julklapp hade du velat ge till våra nya ministrar?
Oj… Jag utgår från att de har lånekort allihop?

 

Kerstin Rydbeck, professor i biblioteks- och informationsvetenskap i Uppsala.

Kerstin Rydbeck, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet:

Vilken är den största/viktigaste händelsen i bibliotekssfären under 2021?
Att folkbiblioteken kunde öppna helt och hållet igen för fysiska besök, efter att ha haft begränsad service på grund av pandmin.
Vad är det viktigaste som inte skett i bibliotekssfären under 2021?
Ett nationellt avtal som löser e-boksproblemet på folkbiblioteken, på ett sätt som är ekonomiskt rimligt och ger ett bra utbud för biblioteksanvändarna.
Vilka är de största bibliotekshändelserna under 2022?
Väldigt svårt att säga, men man kan ju hoppas på att det rör på sig i frågan om en nationell biblioteksstrategi, och att skolbiblioteksutredningen mynnar ut i några konkreta regeringsförslag till förbättringar på det området.

Man kan ju hoppas på att det rör på sig i frågan om en nationell biblioteksstrategi

Vad önskar du dig av 2022?
Att jag och kollegerna i Uppsala kommer igång med projektet att skriva en svensk bibliotekshistoria (vilket vi planerar). Att remisssvaren på pliktutredningen får regeringen – och övriga riksdagspartier – att inse att vi behöver en ändring i upphovsrättslagstiftningen så att e-publikationer i framtiden kan omfattas av pliktleveranslagen på samma sätt som papperstrycket i dag, istället för att de skapas diverse avtal som kostar massor, gör KB till en grindvakt och försvårar forskningens och allmänhetens tillgång till det digitala kulturarvet.
Vilken julklapp hade du velat ge till våra nya ministrar?
Jag ger en omgång Shared Reading-träffar till alla i regeringen som vill vara med. Att få fokusera på en kort litterär text under en stund i slutet av arbetsdagen och diskutera den med några andra i lugn och ro, samtidigt som man stänger av allt annat runtomkring, är som en stunds mental yoga för själen. Det kan ministrarna behöva med alla svåra frågor och utmaningar de hela tiden har.

Tommy Bildström Foto: Linnea Henrysson.

Tommy Bildström, bibliotekschef i Nordmaling:

Vilken är den största/viktigaste händelsen i bibliotekssfären under 2021?
Egentligen så började 2021 med att biblioteken gjorde lite uppror kring nedstängningarna som påbörjades i december året innan. I och med det så tror jag vi både funderade och tydliggjorde vad biblioteken är och vad vi står för. Hur viktig tillgången till litteratur och biblioteken är. Det tror jag kan vara en av det viktigaste händelserna på flera år.
Vem i bibliotekssfären har utmärkt sig på bästa sätt under 2021?
Spontant så får jag upp en liten minnesbild. Jag jobbade hemifrån under pandemin när Umeå drabbades av en riktig snöstorm. Jag slog på kaffe och tog på mig yllesockorna och började på att skriva ett uttalande när Karin, vår duktiga bibliotekarie som inte har så långt kvar till pensionen, ringde. Hon skottade sig fram till bibblan. Det lät nästan som hon höll på att gräva en tunnel för att fly från Alcatraz och plötsligt tog vinden tag i spaden och ett tag var jag genuint rädd att Karin hade blåst bort. Till slut så öppnade hon biblioteket under både pandemi och snöstorm medan jag satt i godan ro och jobbade hemifrån.
Just 2021 kanske vi ska uppmärksamma alla bibliotekarier med fötterna på jorden som skött ruljangsen trots ibland apokalyptiska förutsättningar.
Om jag måste välja någon enskild så är jag personligen ett stort fan av Karin Linder
Vad är det viktigaste som inte skett i bibliotekssfären under 2021?
Jag hade gärna sett att biblioteken tagit mer ställning kring ”så fri är konsten”-rapporten från Myndigheten för kulturanalys. Vi ville ha lite mer medhåll kring biblioteken och hållbarhet, något vi påbörjade redan 2019 i samarbete med Glokala Sverige, men kanske har pandemin påverkat det och många andra områden där man hade hoppats att det skulle ha hänt lite mer.
Vilka är de största bibliotekshändelserna under 2022?
Jag hoppas att det kommer att röra sig kring hur aktiva biblioteken kan vara i den demokratiska utvecklingen, speciellt i småkommuner. Sen kommer det att bli en liten omorientering kring den digitala utvecklingen som vi sett. Både på gott och ont.

Plötsligt tog vinden tag i spaden och ett tag var jag genuint rädd att Karin hade blåst bort

Vad önskar du dig av 2022?
Personligen så hoppas jag att vår nya medarbetare ska trivas och att jag ska få lite mer tid till att läsa och umgås med min familj.
Vilken julklapp hade du velat ge till nya kulturministern?
Det fyndigaste svaret vore såklart att ge Jeanette Gustafsdotter en riktigt bra gangsterapskiva men man ger ju inte bort skivor längre? Om jag ska vara ärlig så skulle jag vilja ge Amanda Lind (den gamla kulturministern) en riktigt stor kram. Fler borde uppmärksamma hur duktig hon faktiskt var.

 

Lisa Muhr är biträdande chef för Forumbiblioteken i Nacka. Foto: privat

Lisa Muhr, biträdande bibliotekschef, Forumbiblioteken i Nacka:

Vilken är den största/viktigaste händelsen i bibliotekssfären under 2021?
Jag måste säga att det var när smittspridningen minskade och restriktionerna successivt togs bort i början av hösten. Vi kunde mötas igen och var en plats för studier, läsning, samtal och kreativitet! För bibliotek blev det så tydligt att vår verksamhet inte handlar om antingen digitalt eller fysiskt – utan både och!
Vem i bibliotekssfären har utmärkt sig på bästa sätt under 2021?
Det finns så många goda initiativ att inspireras av under ett år som återigen präglats av olika – och många gånger ovissa – förutsättningar. Jag vill därför lyfta alla biblioteksmedarbetare som jobbat på innovativt och flexibelt, för att möta våra besökare där de är och utifrån de behov som funnits. Bakom plexiglas, utomhus, digitalt.
Vad är det viktigaste som inte skett i bibliotekssfären under 2021?
Den nationella biblioteksstrategin är fortfarande ett förslag.
Vilka är de största bibliotekshändelserna under 2022?
Jag tror och hoppas på en fortsatt utveckling av digitala tjänster och fler samarbeten, men också ett ökat fokus på digital delaktighet. I valtider kommer detta vara en viktig fråga för bibliotekssektorn utifrån vårt demokratiska uppdrag.

Ett bibliotekskort är ju den bästa julklappen

Vad önskar du dig av 2022?
Att vi tillsammans, bibliotek (lokalt, regionalt och nationellt) och andra aktörer, faktiskt kan minska den digitala klyftan.
Vilken julklapp hade du velat ge till våra nya ministrar?
Ett bibliotekskort är ju den bästa julklappen, och jag hoppas att våra nytillträdda ministrar och vår statsminister tar sig tid att utforska det som biblioteken erbjuder och avsätter en stund att kanske läsa en diktsamling, lyssna på en ljudbok eller se en film.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Ett sätt att splittra samhället på djupet

Motståndet mot en lag om anmälningsplikt är massivt. Det stod klart – om någon tidigare svävade i ovisshet om saken – under ett seminarium i riksdagen på onsdagsförmiddagen.”Det är Pandoras box – vägen in i ett angiverisamhälle.”

29 maj 2024 • 3 min

Politik

Samtal om anmälningsplikten i riksdagen

Vad skulle en ny lag om anmälningsplikt innebära i praktiken? I morgon, onsdag, debatteras frågan av riksdagsledamöterna Muharrem Demirok (C), Amanda Lind (MP), Magnus Resare (M) och Camilla Mårtensen (L).

28 maj 2024 • 2 min

Digitalisering

AI bidrar till samtal om EU

I Karlskrona kan biblioteksbesökarna snacka EU med en chattrobot. AI görs därmed till en del av ett utvidgat referenssamtal, säger Bengt-Gunnar Österberg, bibliotekarie och platsansvarig för stadsbiblioteks digitala center.

27 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min