Politisk dialog efterlyses om bibliotekens roll i kris

3 mar 2022 • 3 min

I Ukraina deltar biblioteken i hjälpinsatserna i kriget. Men vilken roll ska svenska bibliotek ha i tider av kris eller krig är fortfarande oklart.

I Ukraina tillverkas bland annat kamouflagenät på biblioteken. Men vilken roll skulle svenska bibliotek spela i kris eller krig? Foto: Ukrainas biblioteksförening

Biblioteken + totalförsvaret = sant? Det är frågan som det nybildade expertnätverket i Svensk biblioteksförening ska vända och vrida på. Men intresset från politiker är än så länge litet.

Vilken roll ska bibliotek egentligen ha i en krissituation? Nätverkets mål är att formulera vilken bibliotekens roll ska vara i totalförsvaret.

Bengt Kleijn är bibliotekarie och projektledare på Försvarets materielverk och en av två kontaktpersoner för nätverket. Han konstaterar att nätverket inte har en enad bild om vad det är de tänker sig att ett bibliotek i kris/krigstid ska göra.

Bengt Kleijn, till vardags bibliotekarie och projektledare på Försvarets materielverk.

– Tanken är att det ska få vara så. Nätverket ska få vara lite pluralistiskt. Det viktigaste, som vi ser det, är att biblioteken ska anses ha en samhällsviktig funktion. Bibliotekarier ska inte lånas ut någon annanstans i kris, säger Bengt Kleijn.

Han tror att det inte finns en enda svensk kommun som faktiskt har en skrivning om att biblioteket har en samhällskritisk funktion, att biblioteket har en viktig roll om kris eller krig drabbar samhället. Men han lyfter Västerås som ett positivt exempel där biblioteket har samarbetat med krisberedskapsansvariga, där de verkligen har tittat på vad bibliotekens roll ska vara i en krissituation.

Läs mer ›› Biblioteket – en stabil plats när samhället skakar

Nu efterlyser Bengt Kleijn en ökad dialog mellan politiker och bibliotekarier och bibliotekschefer ute i kommunerna. Vad tycker politikerna att biblioteken är och ska vara?

– Har man löst sin uppgift under pandemin när man har hängt ut en plastpåse med deckare utanför biblioteksdörren? Nu är jag provokativ, men är det det som är vår uppgift, undrar Bengt Kleijn utan att vänta sig något svar.

Som han ser det är en viktig roll för biblioteken att ständigt prata om vikten av källkritik, att det är mer betydelsefullt än någonsin att arbeta mot desinformation och konspirationsteorier. Han påpekar också att det kommunala självstyret gör att det aldrig kommer att dyka upp ett statsdekret om att alla bibliotek ska ingå i totalförsvaret, men han vill ha igång en diskussion: vad ska ett bibliotek i kris- och krigstid egentligen vara?

Åter till Västerås stad, där säkerhetsstrateg Andreas Weiborn (även moderat regionpolitiker) är en av dem som håller i stadens krisberedskap. Han har stöttat Stadsbiblioteket i Västerås kring arbetet med rollen under höjd beredskap och i totalförsvaret. Det är en del i bibliotekets arbete med en ny biblioteksplan.

Andreas Weiborn, säkerhetsstrateg i Västerås samt även ordförande i regionfullmäktige i Region Västmanland.

– Utifrån de förslag vi har arbetat fram är avsikten att skriva ett förslagsdokument som vi sedan kan sprida till andra bibliotek. Det är dumt att man uppfinner hjulet på nytt varje gång man ska tänka på de här frågorna, säger Andreas Weiborn.

När han berättar om förslagen nämner han att biblioteken bör ha som målbild att ha en krigsorganisation, en planering för hur biblioteken ska verka inför och under höjd beredskap. Kanske bör man exempelvis välja vilka bibliotek som ska vara prioriterade vid en kris- eller krigssituation. Det ska även finnas möjlighet att ta in extern personal vilket också gör att förutsättningarna förbättras för att ha ökade öppettider. Andreas Weiborn nämner också bibliotekens roll i att värna demokratin och ”samhällets centrala värden”.

– Vi bör öka förmågan att hantera påverkansoperationer och då kan man ha en årlig utbildningsaktivitet, att utbilda medarbetare i källkritik, informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Det kan också handla om seminarier om de frågorna i bibliotekets vanliga programverksamhet, förklarar Andreas Weiborn.

Ett alternativ kan då vara att samarbeta med Psyopsförbundet, ett förbund inom den frivilliga organisationen Försvarsutbildarna. Han understryker också att biblioteken bör klassas som samhällsviktig verksamhet.

– Det är viktigt att biblioteken finns med i den centrala planeringen. I förslaget nämns också att biblioteken ska ha en etablerad samverkan med de frivilliga försvarsorganisationerna. Totalförsvarsupplysningen ska kunna vara en etablerad del i bibliotekens verksamhet, säger Andreas Weiborn.

Läs mer
›› Ukrainska bibliotek aktiva i krigstid
›› Upprop för korrekt information

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min