Tillträdesförbud och andra nya lagar i sommar

30 jun 2022 • 4 min

Har du koll på lagarna som träder i kraft under sommaren? Utöver möjligheten att porta individer som införs på bibliotek förbjuds mobiltelefoner i skolan och attacker även mot delar av befolkningen ska räknas som terrorism.

En rad nya lagar träder i kraft i sommar. Här är ett urval som kan vara värda att hålla koll på för bibliotekspersonal och andra samhällsintresserade.

Tillträdesförbud på bibliotek och badhus

”Det handlar om personer som inte kan bete sig”, säger justitieminister Morgan Johansson. Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

Det blir möjligt att porta individer som stör ordningen på bibliotek och på badhus. Stökiga individer kan sedan tidigare nekas tillträde till butiker, men förbudet utvidgas nu till att gälla även bibliotek och badanläggningar. Det är dock inte möjligt att porta barn under 15 år.

– Det handlar om att kunna porta individer som trakasserar och inte kan bete sig, personer som stör ordningen på olika sätt. Vi har inte haft möjligheten att kunna kasta ut dem tidigare, förklarade justitieminister Morgan Johansson på en pressträff.

Gäller från den 1 juli 2022.

Förbud mot mobiltelefoner i skolan

Ett förbud införs mot mobiltelefoner under lektionstid i skolan och mobiltelefoner får bara användas enligt lärarens instruktioner. Möjligheter att införa hela skoldagar utan mobiltelefoner ökar.

– Vi inför ändringar för att stärka tryggheten och studieron. Det är inte rimligt att plingande mobiltelefoner ska störa undervisningen, sade skolminister Lina Axelsson Kihlblom vid en presskonferens.

Träder i kraft den 1 augusti.

Kommuner måste erbjuda bostad till skyddsbehövande

Migrationsverket kan anvisa en kommun att ordna boende för personer med uppehållstillstånd. Ändringarna införs för att få en jämnare fördelning av de flyktingar som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv. Gäller från och med den 1 juli.

Uppsökande verksamhet för fler barn i förskolan

Många av de barn som skulle ha stor nytta av förskolan går inte där, sade skolminister Lina Axelsson Kihlblom vid en pressträff. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Kommuner blir skyldiga att ha uppsökande verksamhet mot föräldrar till barn som inte går i förskolan för att informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola. Gäller från hösten det år barnet fyller tre år. Träder i kraft den 1 juli 2022.

Terrorbrott även vid attacker mot delar av befolkningen

En ny sammanhållen terrorismlagstiftning ersätter tidigare lagar. Den kommer också att gälla även delar av en befolkningsgrupp och angrepp på exempelvis hbtq-personer eller asylsökande kan omfattas av terroristlagstiftningen. Straffbestämmelserna förenklas och kompletteras och straffen skärps för de flesta brott. Gäller från den 1 juli.

Garantipensionen höjs

Grundnivån för garantipension höjs med 1000 kronor per månad. För att höjningen inte ska medföra sänkt bostadstillägg höjs fribeloppet i bostadstillägget med samma belopp. Träder i kraft den 15 juli, men den höjda pensionen betalas ut först i augusti.

Lagen om anställningsskydd

Flera förändringar i lagen om anställningsskydd införs. Arbetsgivare får undanta tre personer från turordningen, vilket är fler än tidigare. Visstidsanställda får också rätt till tillsvidareanställning snabbare med nya lagen och även bemanningsanställda ska erbjudas anställning hos kundföretaget efter en viss tid. Förändringarna träder i kraft den 30 juni, men börjar tillämpas den 1 oktober.

Särskilt brott för hedersförtryck

Hedersbrott får en egen brottsrubricering. Det innebär strängare straff för den som begår brott med hedersmotiv. På samma sätt som har gjorts med kvinnofridslagstiftningen innebär det också att flera brott, som var för sig inte är lika allvarliga, kan läggas ihop när det finns ett hedersmotiv. Straffskalan är mellan ett och sex års fängelse. Trädde i kraft den 1 juni 2022.

System med kronvittnen införs

Den som vittnar i en utredning eller rättegång om någon annans brott kan själv få lindrigare straff. Samtidigt skärps straffet för falska anklagelser. Övergrepp i rättssak och grova fall av mened och skyddande av brottsling ska kunna leda till strängare straff än tidigare. Gäller från den 1 juli 2022.

Rätten till skadestånd stärks

Nivåerna höjs på skadestånd till brottsoffer. Ersättningen för kränkning för poliser och andra yrkesgrupper med särskild beredskap utvidgas och det införs en ny ersättning till efterlevande anhöriga. Träder i kraft den 1 juli och den 10 september.

Skärpta regler om utvisning på grund av brott

Utvisning ska kunna ske vid lägre straffvärden och högre krav ska ställas på att den dömda personen är etablerad i det svenska samhället för att hon eller han inte ska utvisas i samband med dom. Kravet på synnerliga skäl för utvisning när utlänningen vistats länge i landet tas bort. Träder i kraft den 1 augusti 2022.

Skärpt straff för grovt djurplågeri

Straffet för de allvarligaste fallen av djurplågeri höjs med införandet av brottsrubriceringen grovt djurplågeri. Straffskalan ska vara fängelse i minst sex månader och mest fyra år. Gäller från den 1 juli 2022.

Nytt skydd mot hemfridsbrott

Straffen för hemfridsbrott och olaga intrång skärps och kriminaliseringen omfattar även intrång på gårdsplan. Skärpningen görs för att skydda lantbrukare som utsätts för brott från djurrättsaktivister.

– Det handlar om att motverka olika typer av trakasserier som djurrättsaktivister ägnar sig åt gentemot vissa lantbrukare, säger Morgan Johansson.

Gäller från den 1 juli 2022.

LÄS MER ››

Bibliotekschefer: Nya portningslagen saknar betydelse

Fick bukt på stöket – men saknar möjligheten att porta individer

Dik byter inställning – ”Har lyssnat på medlemmarna”

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min